İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbat 16. Mektûb: Terakkî ve Nuzül Mektubat 16. Mektup Terakki ve Nuzül Full view

Mektubat 16. Mektup Terakki ve Nuzül

Mektûbat 16. Mektûb: Terakkî ve Nuzül

Bu mektup;

Yükseliş-iniş hallerini ve başka sırları beyan hakkındadır. İmâm-ı Rabbânî bu mektubu da muazzam şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır.

Bu, taliplerin en değersizinden arzuhaldir.

Mevlâna Alauddin iltifatlarla dolu mektubunuzu ulaştırdı. Vaktin elverdiği ölçüde zikri geçen mukaddimelerin her birini açıklayacak karalamalar yaptım. Bu bilgileri tamamlayacak daha mükemmel bir şekle getirecek şeyler hatırımdaydı. Fakat arzuhali size getirecek kişinin yola koyulması yüzünden bunları yazmaya fırsat bulamadım. İnşallah süratli bir şekilde bunları da zat-i alinize göndeririz. Şu an, bazı arkadaşların isteği doğrultusunda hazırlayıp temize çekmiş olduğum bir başka risale gönderdim. Onlar benden, içeriğiyle amel edecekleri tarikatta fayda sağlayacak bazı nasihatler yazmamı istemişlerdi. Gerçek şu ki; bu, benzeri bulunmayan ve bereketi çok olan bir risaledir.

Onu yazdıktan sonra bana malum oldu ki; Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) beraberinde kalabalık bir meşayıh gurubuyla geldiler. Peygamber Efendimizin (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) mübarek ellerinde bu risale vardı. Eksizsiz lütfuyla onu öpüyor ve meşayıha göstererek şöyle diyordu: “Bu tür itikatlar elde etmek gerekir”. Bu tür bilgilerle bahtiyar olan cemaat, Peygamber Efendimiz’in (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) yanında duran nuranî, seçilmiş, varlıkları kıymetli ender kişilerdir.