İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Selef-i Sâlihîn’de Hadîs İlmi Selefi Salihinde Hadis İlmi Full view

Selefi Salihinde Hadis İlmi

Selef-i Sâlihîn’de Hadîs İlmi

İmam-ı Buhari (Rahimehullah) Kitabul İlim’in El-huruc ilâ talebil ilim bahsinde şöyle buyurur: Cabir İbn-ü Abdullah (Radıyallahu Anhu) sadece bir hadis-i şerîfi Abdullah İbn-ü Üneys’den (Radıyallahu Anhu) dinlemek uğruna, yanına ulaşmak için bir aylık sefere çıkmıştır. İbn-u Hacer Askalani (Rahimehullah), Hazreti Cabir’in (Radıyallahu Anhu) bu hadisinde yüksek isnadı talep etmek/peşinden gitmek için delil vardır, der. Çünki Hz. Cabir’e (Radıyallahu Anhu), Abdullah ibnü Üneys’in (Radıyallahu Anhu) hadisi ulaştı. Ancak o, bununla kanaat etmedi/ yetinmedi. Onun yanında bir de rıhlede bulunarak/sefere çıkarak vasıtasız olarak, hadis-i şerîfi ondan almış oldu.

Hatib-i Bağdadi (Rahimehullah), Ebu Aliye (Rahimehullah)dan tahric etmiştir: Ebu Aliye (Rahimehullah) buyurdu ki: “Biz Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in arkadaşlarından hadis-i şerif duyardık. Ancak bununla razı olmaz, onların yanına gider; bizzat kendilerinden hadis-i şerîfi dinlerdik. Ahmed bin Hanbel’e (Radıyallahu Anhu) şu soruldu: “İlim talibi olan bir kimse, yanında çok ilmi bulunan bir kimseye müracaat ederek ondan mı ilim alsın yoksa bunun için rıhlede/seyahatte mi bulunsun?” Şöyle cevap verdi: “Seyahate çıkar, şehirlerin âlimlerinden sorarak aldığı ilimleri yazar. İnsanlarla karşılıklı konuşarak onlardan ilim alır. (Feth-ul Bari Buhari Şerhi)

Enes ibnu Malik (Radıyallahu Anhu)dan rivayet edilmiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında iki kardeş vardı. Birisi Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelir, (ilim alır) diğeri mesleğinde çalışırdı. Bir defasında meslek sahibi olan diğer kardeşini Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şikâyet etti. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona böyle cevap verdi: ‘Belki sen onun sayesinde rızıklandırılıyorsun.