İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sualler ve Cevaplar – Ocak 2020 Sualler ve Cevaplar - Fatih Kalender Hoca - Ocak 2020 Full view

Sualler ve Cevaplar - Fatih Kalender Hoca - Ocak 2020

Sualler ve Cevaplar – Ocak 2020

ALACAĞININ TAMAMINDAN HABERİ OLMAYAN KİMSE ALACAĞINI İBRÂ ETSE DURUM NEDİR?

Alacağının bütününden haberi olmayan alacaklıya, borçlusu, “Benim sana olan borcumdan vazgeç, zimmetimden düşür.” dese bunun üzerine alacaklı ibrâda bulunsa bile sadece onun alacaklı olduğunu zannettiği miktar borçlunun zimmetinden düşer. Borcun geri kalanından yine borçlu sorumlu olur.[1]

ALACAKLI, GENEL BİR İFADE KULLANARAK ALACAKLARINDAN VAZGEÇSE GEÇERLİ OLUR MU?

Bir kimse “Bütün borçlularımı alacaklarımdan berî kıldım.” dese fakat bunu tek tek her borçlusunun ismini vererek söylemese ihtilaflı olmakla beraber yine alacaklı olarak kalır. Yani borçlular hala borçludur.[2]

ALACAKLININ, ÖLDÜĞÜ SÖYLENEN BİR KİMSEDEN ALACAĞINI DÜŞÜRMESİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Bir kimseye borçlusunun öldüğü haberi verilse ve alacaklı da bunun üzerine, “Alacağımı helal ettim.” veya “Onun zimmetinde olan alacağımı ona hibe ettim.” dese sonradan borçlusunun hayatta olduğu ortaya çıkması durumunda bile ondan alacağını artık alamaz.

Zira yaptığı hibeyi mutlak olarak yapmıştır. “Eğer öldüyse hibe ettim.” gibi bir kayıtla hibesini kayıtlamamıştır.[3]

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞMAK FARZ MIDIR?

Bir kimsenin kendisi ve ailesi için olduğu gibi aynı şekilde alacaklılarına olan borçlarını ödeyebilmesi içinde çalışıp para kazanması farzdır.

Zira ailesinin nafakasını karşılamakta, borçlarını ödemekte bir Müslüman için farzdır. O zaman bu mesuliyeti ve farz görevi yerine getirmek için gereken miktarda çalışmakta aynı hükümde olmak zorundadır.[4]

 


[1] Bkz. “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye”, 18/251.

[2] Bkz. “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye”, 18/252.

[3] Bkz. “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye, 18/253.

[4] Bkz. “Mecma’u’l-enhur”, 2/528.

Related Articles