İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir? Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir Full view

Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir

Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir?

Soru:  Günümüzde içerde ve dışarda bir takım çevreler tarafından müthiş şekilde yürütülen bir tasavvuf karşıtlığı var. Bu kesimler, bastıkları kitaplarla, yayımladıkları videolarla tasavvuf aleyhtarlığı yapıyorlar. Bu aleyhtarlığın sebebi hakkında neler söylemek istersiniz.

Cevap: Her şeyden önce belirtelim ki tasavvuf aleyhtarlığı bugünkü şekliyle çok evvel ki asırlara kadar götürülebilecek bir düşünce yapısı değil. Tasavvufun daha çok zühd tarzında yaşandığı çağlarda mutasavvıf olan bazı şahıslar arasındaki birtakım münaferelerden bahsedebilirsek de, bunun tasavvufun bizatihi kendisine karşı olmak anlamını taşımadığı açıktır.

Kaba bir bakışla tasavvuf karşıtlığının hicri dördüncü asırlarda tasavvufun tarikata dönüşmesinden sonra, meşayihin seyr-i sulûk adına vaz ettiği, temeli Kur’an ve sünnete dayanan bazı düsturları anlayamayan kimselerle başladığı söylenebilir. Bu kimselerin hemen başında geldiğini söyleyebileceğimiz İbn Teymiye’nin daha sonra bir ideolojiye dönüşen karşıt fikirlerinin de payı büyüktür. Nitekim İbn Teymiye’den sonra zuhur eden İngiliz menşeli Vahhabiye fırkasının onun fikirlerini esas aldığı malumumuzdur.