İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Dijital Çağda Çocuk Eğitimi Dijital Çağda Çocuk Eğitimi Full view

Dijital Çağda Çocuk Eğitimi

Dijital Çağda Çocuk Eğitimi

Bilgi ve teknoloji çağı olarak tanımlanan milâdî 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde bulunuyoruz. Yaşı müsait olanlar, 2000’li yıllara doğru ilerlerken gelecekteki teknolojik gelişmelere dair medyada yer alan tahmin haberlerini hatırlayacaklardır. O günlerde bizlere ütopik gelen birçok şey şimdilerde somut bir şekilde karşımızda duruyor.

Benzer haberleri yapan medya organları, bugün de geleceğe yönelik bazı tahminlerde bulunuyorlar. Teknolojinin gün gelip de insanoğlunun sıhhat ve selâmetine tehditkâr bir boyuta erişebileceği konusunda ikazlarını sıralıyorlar. Gelişmelerin hâlihazırdaki durumu yetişkin kesime ciddi şekilde tesir etmekle beraber, en çok da çocuklarımızın gelişimini etkiliyor. Bu bağlantı bir başka açıdan; telefon, tablet ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak aile bütünlüğünü de tahrip ediyor.[1]

Neslin geleceğini teşkil eden, gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadis-i şeriflerde üzerinde önemle durulan çocukları, muradullaha uygun bir gelecek inşası için muhafaza etmek ve İslâm ahlâkıyla ahlâklanacak şekilde yetiştirmek zorundayız.


[1] Âdem Güneş, Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural, Timaş Yayınları, İstanbul, 6. Baskı, 2017, s. 28.