İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Efendimizin Çocuk Terbiyesi Efendimizin Çocuk Terbiyesi Full view

Efendimizin Çocuk Terbiyesi

Efendimizin Çocuk Terbiyesi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Âlemleri yoktan var eden Allah’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya mahlûkat adedince salat ve selam olsun.

1- Salihlerin Temennisi: Hayırlı Evlat

Kur’an-ı Kerim, cennet ehli olacak olan, salih kimselerin dillerinden düşürmedikleri bir duayı şu şekilde nakleder: “Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi insanlar) lütfet ve bizi (fenalıktan) sakınanlara rehber yap” derler.[1] Hayırlı bir nesle, Allah’a ve ebeveynine itaatkâr evlada sahip olmak her Müslümanın temennisidir. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) de şu sözleriyle hayırlı bir evlada sahip olmanın kıymetini ifade etmiştir: “İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat.[2]

Bunun gerçekleşebilmesi de hayra ve şerre yönlendirilmeye müsait olan çocukların özenle yetiştirilmesine bağlıdır. “Çocuk, anne babasının yanında bir emanettir. Temiz kalbi de her çeşit nakış ve suretten hali, saf, kıymetli bir cevherdir. O her nakşa kabil olduğu gibi meylettirilen her şeyi almaya da kabildir. Eğer o, hayra alıştırılır, hayır öğretilirse hayır üzere büyür, dünya ve ahirette mesut olur.”[3] Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.[4] buyurarak çocuk terbiyesinin önemine işaret etmiştir.


[1] Furkân Sûresi, 74

[2] Müslim, Vasiyyet, 14

[3] İmam Gazâlî, İhya-u Ulumiddîn, Dâru’l-Marife, 3/72

[4] Tirmizi, Birr ve Sıla, 33