İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbat 26. Mektûb: Mukarreb ve Ebrar Kullar Mektubat 26. Mektub - Mukarreb ve Ebrar Kullar Full view

Mektubat 26. Mektub - Mukarreb ve Ebrar Kullar

Mektûbat 26. Mektûb: Mukarreb ve Ebrar Kullar

26. Mektup[1]

Âlim Şeyh Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup;

  • Şevk halinin mukarreb kullarda bulunmayacağının, bunun sadece ebrar kullara mahsus olduğunun,
  • Ve bu makama münasip birtakım bilgilerin beyanı hakkındadır.

Allah Teâlâ bizleri ve sizleri peygamber Efendimizin şeriat yolu üzerinde sabit kılsın. Şeriatın sahibine salât, selam ve iyi dilekler olsun.

Bir hadis-i kudsî’de şöyle buyrulmuştur: “Ebrar kulların bana kavuşma arzusu ne kadar arttı. Ben onlara kavuşmaya daha bir şevk duyuyorum.”[2] Allah Sübhânehû şevki ebrar kullara ispat etti. Çünkü vuslatı gerçekleştiren mukarreb kullar için şevk, söz konusu değildir. Çünkü şevk kaybetmeyi gerektirir. Kaybetmek ise, mukarreb kullar için söz konusu olmaz.

Görülmez mi ki; insanın kendisine olan aşırı sevgisine rağmen kendine şevki yoktur. Çünkü kendisi hakkında kaybettiği bir şey yoktur. Allah Teâlâ’ya vuslatı gerçekleştirip kendinden geçen mukarreb kulun hali, kişinin kendisiyle olan hali gibidir. Kesinlikle şevk duyan sadece ebrar kullardır. Çünkü onlar sevip kaybeden yani sevdiğine varamayan kişilerdir. Burada ebrar kullarla, ister işin başında ister ortasında olsun vuslata hardal tanesi kadar kalsa da henüz vuslatı gerçekleştirememiş mukarreb olamayan kulları kastediyoruz. Şu Farsça şiirde ne güzel denilmiştir:

Sevgilinin ayrılığı kısa sürse de az değildir.

Kıl parçası da olsa göze batan zarar verir.


[1] İmâm Rabbânî Hazretleri bu mektubu Arapça olarak yazmıştır.

[2] Deylemî, Müsnedül-Firdevs, no: 8067