İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Peygamberlerin Nesil Kaygısı Peygamberlerin Nesil Kaygısı Full view

Peygamberlerin Nesil Kaygısı

Peygamberlerin Nesil Kaygısı

Aynı çağda yaşayan kimselerin tümüne, “Nesil” denir. Nesli korumak, her bireyin vazifesidir. Zira bir nesli oluşturan, o neslin bireyleridir. Dolayısıyla bizim nesli korumaktan kastımız; o nesil de var olagelen güzellikleri korumak ve kötülükleri yok etmektir. Bir nesilde var olan güzellikler ve kötülükler, ya geçmişimizden devraldığımız gelenek veya kendi üretimimiz ya da başka millet ve kültürlerden kaynaklıdır. Ancak konu Müslüman nesil ise şayet, yapılması gereken tek şey Kur’ân ve sünnetin geleneğini takip etmektir. Müslüman bir neslin inşa ve ihyası ancak Kur’ân ve sünnetle mümkündür.

Bu yazımızda bugünün bizlerine örneklik teşkil etmesi ve bu konuda bize bir üslup verebilmesi ümidiyle Kur’ân ve sünnette yer alan bilgilerden hareketle Peygamberlerin nesli koruma adına verdikleri mücadele ve tavsiyelerinden bahsedeceğiz.

­ Neslimiz için dua etmek:     

İbrâhim Aleyhisselâm ve İsmâil Aleyhisselâm şöyle dua etmişlerdi:

“Ey Rabbimiz! İkimizi sana teslim olmuş kimseler eyle. Soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar.”[1]

Yine İbrâhim Aleyhisselâm şöyle dua etmişti:

“Rabbim! Beni, gereği üzere namaza devam eden kıl; zürriyetimden de böyle kimseler yarat… Ey Rabbimiz, duamı kabul et.”[2]


[1] Bakara Sûresi, 127.

[2] İbrâhim Sûresi, 40.