İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Rasûlullâh’a İtaat, Sünnete İttibâdır Rasulullaha İtaat Sünnete İttibadır Full view

Rasulullaha İtaat Sünnete İttibadır

Rasûlullâh’a İtaat, Sünnete İttibâdır

“RESULULLAH’A İTAAT SÜNNET-İ SENİYYEDEN BAŞKA OLARAK SADECE KUR’AN-I KERİM HUSUSUNDADIR” İDDİASI

Sünnet-i seniyyeyi inkâr edenlerin bazısı Nebiyyi Zi Şan’a itaat ancak tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim hakkındadır, sünnet-i seniyye hakkında değildir, diye iddia eder. Resulullah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vazifesi Kur’an-ı Kerim’i tebliğ etmeye sıkışmıştır, sünneti tebliğ, vazifesi değildir derler. Buna da Mevlamız’ın (Celle Celaluhu) ( Senin üzerine düşen, (sana vahyedilmiş olan hükümleri açıklayıp) tebliğ (etmen)den başkası değildir! ) (Şura-48) kavli kerim’i ile ve bir de ( (Habîbim!) De ki: “(Hem kalplerinizle, hem de dillerinizle) Allâh’a da itaat edin, o Rasûl’e de tâatta bulunun! Eğer yüz çevirirseniz (, ona değil, ke size yüklenmiş olan şey de özellikle sizin üzerinizde (bir görev olarak bâki)dir. Eğer (tüm emirlerinde) ona itaat ederseniz, (hakka ve) hidâyete erişirsiniz. Zaten o Rasûl(üm) üzerine, pek açık/(hükümleri) açıklayıcı/ duyurudan başka bir şey yoktur! ) (Nur-54) kavli kerim’i ile delil getirirler.

Çünki, derler ki: “-Her iki ayet-i kerime de Allah-ü Teâlâ’nın, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in vazifesini sünnetin dışında kalan Kur’an’ın tebliğine sıkıştırdığını ifade eder.”