İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Velî Kulda Bulunan Vasıflar Nelerdir? Veli Kulda Bulunan Vasıflar Full view

Veli Kulda Bulunan Vasıflar

Velî Kulda Bulunan Vasıflar Nelerdir?

Soru: Veli olan bir kulu sair kullardan ayıran vasıflar nelerdir?

Cevap:  Velinin ne anlama geldiği veya veli kulun kim olduğu sorularına da ışık tutacak olan bu sualin cevabını el-Lekkânî’nin Cevhere’si üzerine yazdığı enfes şerhi Hidâyetu’l-Mürîd’inde veli olabilmek için zikrettiği dört şartı naklederek vermiş olalım. El-Lekkânî ilgili eserde velide bulunması gereken dört vasfı şöyle zikretmektedir:

  1. Usûlü’d-dîn’i bilmesi: Bu sayede veli olan bir kul yaratıcı olan Allah (celle celalühü) ile mahlûkatı arasını tefrik edebilecek ve peygamber olanla sahte peygamberlik yapan kişilerin arasını ayırabilecektir.