İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Kürsüsünden – Mart 2020 İsmailağa Kürsüsünden Mart 2020 46. Sayı Full view

İsmailağa Kürsüsünden Mart 2020 46. Sayı

İsmailağa Kürsüsünden – Mart 2020

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Bu dünya hayatının fani olduğu hem ölenlerden hem de ölüme doğru gitmekte olan bizlerden bellidir. Görülüyor bu! Önemli olan, dünya hayatına bakışımızdır. Bizim için bu dünya ne ifade ediyor, bize neyi hazırlıyor? Ahiret, dünyadan sonra gelen âlem demektir. Ve de gelip geçmeyen, kalan ve ebedî olan âlem demektir. Bizim son durağımız, vatan-ı aslîmizdir ey Müslümanlar!

Ahirette cennet var ve cehennem vardır. Cennetlikler var, cehennemlikler vardır. İşte, bu dünya hayatından cennet ve cehennem kazanılıyor. O hâlde, dünya hayatının istisnasız herkes için ya cennetin ya da cehennemin öncüsü olduğunu unutmayalım.

Ey Müslümanlar, Allâh-u Teâlâ bir din gönderiyor. Bu dini yaşayan dünyasında cenneti kazanıyor. Ama dinsiz yaşayan, onun dünyası da ona cehennemi hazırlamış oluyor.

Allâh-u Teâlâ’ya ne kadar hamd etsek azdır! Cenâb-ı Hak, bizi mü’min kıldı ve iman sahibi, ehl-i iman olduk. Mü’min olarak yaşayacak ve mü’min olarak öleceğiz. Böylece şu geçici hayatımız, geçmekte olan hayat sonsuz ahirette bize cennetin tarlası olmuş olacak.

Bu hayat içerisinde; inişler-çıkışlar, iyi hâller, musibetler, varlıklar-yokluklar, sağlıklar-hastalıklar, hepsi iç içedir. Okuduğumuz ayet-i kerimede Allâh-u Teâlâ buyuruyor: “Hiç şüphesiz sizi imtihan edeceğiz.”[1]

Sizleri korkuyla, ölümlerle, kayıplarla ve her türlü zararlarla imtihan edecek, bazen de varlıklarla ve imkânlarla imtihan edeceğiz. Bu hususlar başka âyet-i kerîmelerde de buyuruluyor. Hülâsa; dünyada bize verilen sağlık-hastalık, varlık-yokluk, zenginlik-fakirlik, huzur-huzursuzluk gibi her şey bizim için birer imtihan sebebinden ibarettir.


[1] Bakara Sûresi, 155’ten.