İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât: Ehl-i İslâm’ın İzzeti Mektubat Ehli İslamın İzzeti Full view

Mektubat Ehli İslamın İzzeti

Mektûbât: Ehl-i İslâm’ın İzzeti

Bir önceki zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup;

  • Ehli İslam’ın zayıf kalmasını, kâfirlerin üstünlük sağlamasını şikâyet etmeye ve devlet büyüklerinin dini yayıp Müslümanlara des­tek olmaları hususunda teşvik edilmelerine dairdir.

Allah Teâlâ hazretleri sizleri kıymetli ecdadınızın yolu üzerine daim eyle­sin! (Öncelikli olarak atalarınızın en üstünü olan iki cihan efendisine ikinci olarak da diğer peygamberlere salât, selam ve tahiyye olsun.)

Bilmelisin ki ahaliye göre devlet başkanı, insan bedenine göre kalp mesa­besindedir. Kalp sıhhatli olduğunda beden sıhhatli, kalp hasta olduğunda be­den hasta olduğu gibi devlet başkanının iyiliği halkın iyiliğini, kötülüğü de halkın kötü olmasını gerektirir.

Geçen yıllarda Müslümanların başına gelenleri görmez misin? Oysa İslam’ın ilk yıllarında İslam garip, Müslümanlar da sayıca az, aciz ve güçsüzdü. Müslümanların bu hali, ehli İslam’ın kendi dinlerinde, gayrimüslimlerin de kendi küfürlerinde devam etmelerinden başka hiçbir şey gerektirmedi. Diğer bir ifadeyle ehli küfür o kadar güç ve imkâna sahip olduğu hâlde Müslüman­ların herhangi bir şeyini değiştirememiş ve ehli İslam üzerine kendi küfür hü­kümlerini tatbik etmeye güç bulamamıştı. “Sizin dininiz size, benim di­nim banadır”[1] âyet-i kerîme sinde bu mananın izahı vardır.


[1] Kâfirûn Sûresi, 6