İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sualler ve Cevaplar – Mart 2020 FIksı Sualler ve Cevaplar Mart 2020 Full view

FIksı Sualler ve Cevaplar Mart 2020

Sualler ve Cevaplar – Mart 2020

HADESTEN TAHARET NEDİR?

Hades yani hükmî pislik; dini literatürde abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana gelen manevi kirlilik halidir.

Hades yani abdestsizlik; büyük hades ve küçük hades olmak üzere ikiye ayrılır. Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikler büyük hades; yalnızca abdest gerektiren manevi kirlilik ise küçük hadestir[1].

Büyük hadesi gidermek gusül küçük hadesi gidermek ise abdest ile olur.

Yani, birliktelik yaşayan kadın ve erkekler, rüya görerek ihtilam olan kişiler, düzenli âdet kanamaları kesilen kadınlar ya da doğum sonrası nifas/lohusalık kanamaları biten anneler; gusül alarak temizlenir.

Yalnızca namaz abdesti olamayan kişiler ise abdest alarak bu halden kurtulurlar.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Abdestin farzları dörttür:

  1. Yüzü yıkamak.
  2. Elleri yıkamak.
  3. Başın -en az- ¼(çeyrek) kısmını mesh etmek.
  4. Ayakları yıkamak.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalar; alında saçın başlangıç noktası ve sakalın görünen kısmının yıkanması, el ve ayak parmaklarında tırnakları uzun kişilerin tırnak altına suyu ulaştırmaları, tertibe riayet edilmesi, kozmetik ürünler kullanan hanımların suyun deriye temasına engel olacak şeyleri temizlemesi ve de abdestin sünnetlerinin ihmal edilmemesidir.[2]

ABDESTE ALIRKEN ÇENENİN VE ÇENE ALTININ YIKINMASI FARZ MIDIR?

Abdest ayetinde vecih ifadesi zikredilmektedir. Bu da lügatte “muvacehe” kökünden gelir.

Yani bir kimsenin karşısından yüzüne bakıldığı zaman neresi gözüküyor ise abdestte o bölgenin yıkanması şarttır. Bu kapsamda kadınlar ve sakalı sık olmayan erkekler çenelerini yıkamak zorundadır.


[1] Bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, “İlmihal”, Abdest bahsi. Bkz. “el-Fetava’l-Hindiyye”, 1/5 vd.

[2] Bkz. “el-Fetava’l-Hindiyye”, 1/5 vd.