İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât: İlim Ehlinin Fazîleti İlim Ehlinin Fazileti Full view

İlim Ehlinin Fazileti

Mektûbât: İlim Ehlinin Fazîleti

Mektûbât-ı Rabbânî, 48. Mektûb

Aynı zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup;

Şeriat-ı Ğarrâ’nın hamilleri olan âlim ve talebelere karşı saygılı olmaya dairdir.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ hazretleri peygamberlerin efendisi hürmetine (Ona ve diğer peygamberlere salât, selam ve tahiyye ol­sun) düşmanlara karşı size yardım eylesin! (Âmin!)

Dervişlere iltifat içeren kıymetli mektubunuzu okumakla şerefyap oldum. Mevlâna Muhammed Kılıç Muvaffak, mektubunda ilim talebeleri ve dervişler için bir miktar meblağ gönderildiğini yazmış. Satırlarında ilim talebelerinin, dervişlerden önce zikredilmiş olması niyet ve maksat bakımından güzel bir davranıştır. “Dış, için göstergesidir” fehvasınca kalben de ilim talebelerinin taktim edileceği ümidindeyim.