İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İslâm Fetihleriyle İnsanlık Neler Kazandı İslâm Fetihleriyle İnsanlık Neler Kazandı Full view

İslâm Fetihleriyle İnsanlık Neler Kazandı

İslâm Fetihleriyle İnsanlık Neler Kazandı

“Din ile bilimin uzlaştığını, birbiriyle çatışmadığını İslam’dan öğrenen Orta çağ Avrupası böylece bir kurtuluş ışığına kavuşur.”[1]

İslam dini, bütün insanlık için yeni bir başlangıcın dönüm noktasıdır, İslam medeniyeti o güne kadar insanlığın karşılaşmadığı yepyeni bir hayat anlayışıdır. Hz. Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’de temellerini attığı medeniyet “inanç” esaslı özgün bir medeniyettir. İnsanlığın mutluluk, huzur arayışına yeni bir seçenek, yeni bir açılım ve yeni bir katkı sağlayan İslâm medeniyetinin kendine özgü değerleri evrensel özelliğe sahiptir. Zaman, mekân, ırk sınırlarını aşan, diğer bir deyişle bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, ülkeden ülkeye temel itibarıyla değişmeyen değerlerdir.

İslam fetihlerinin insanlığa kazandırdığı her ne varsa hepsinin aslı, özü, kaynağı İslam dinidir. İslam bütün insanlığa neler sunuyorsa bunların pek çoğu İslam fetihleri vasıtasıyla insanlığa tanıtılmıştır. İslam medeniyetinin muhteşemliği insanlığa sadece fetihler yoluyla ulaşmamış bunun yanında Haçlı seferleri, gayri Müslimlerle yapılan ticaretler ve medreselerin de epey rolü olmuştur. Şu kadar var ki Müslümanların Sicilya, İtalya ve Endülüs gibi beldeleri fethedip oralarda devlet kurarak İslam medeniyetini inşa etmeleri ve gayri Müslimlerin her şeyi bizzat müşahede etmeleri şüphesiz en büyük etkenlerden olmuştur.


[1] – İ. Sarıçam – S. Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi (Ankara: T.D.V. Yayınları,  2013), s. 241.