İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Kürsüsü’nden – Mayıs 2020 İsmailağa Kürsüsü Full view

İsmailağa Kürsüsü

İsmailağa Kürsüsü’nden – Mayıs 2020

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Hicretle beraber Mekke devri bitip de Medine devri başlar başlamaz Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yaptırdığı ilk iş mescit inşasıdır. Hatta bu mescidin inşasını bizzat çalışarak teşrif etmiştir. Mescit; “secde edilen yer, mabet, ibadet edilen yer” demektir. ﴿اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ﴾ ayet-i kerimesinde buyrulduğu üzere, “Mescitler, Allâh-u Teâlâ’nındır.”[1] Muhakkak ki, bizim evler ve bütün evler Allâh-u Teâlâ’nındır; ama Allâh-u Teâlâ’nın evi denilince; mescitler, camiler, medreseler ve tekke gibi dinî mekânlar anlaşılır. Ayet-i kerimede yer alan izafet, teşrif içindir.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Medine-i Münevvere’ye vardığında evi hazırlanıncaya kadar Ebû Eyyûb el-Ensârî Hâlid ibni Zeyd’in (radıyallahu anh) evinde misafir kalmıştır. Medineli tüm Müslümanlar, Peygamber Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) evine davet ettiği hâlde, Allâh-u Teâlâ umuman tüm insanlık, hususan Medine halkı içerisinde Rasûlüllâh (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimize mihmandarlık edecek şahsiyet olarak Ebû Eyyûb el-Ensârî’yi (radıyallahu anh) seçmiştir.

Allâh-u Teâlâ, bizim millete de tüm Ashâb-ı Kirâm içerisinde Ebû Eyyûb el-Ensârî’yi (radıyallahu anh) misafir etmeyi nasip etmiştir. Bunun için Allah-ü Teâlâ’ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır!


[1] Cin Sûresi, 18’den.