İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Kadir Gecesi – 1441 Kadir Gecesi Full view

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi – 1441

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Kur’ân’ın bu gecede indirilmesi münasebetiyle gecenin kıymetini ifade etmek üzere bu geceye “Leyletü’l-Kadr/Kadir Gecesi” denilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in 97. Sûresi olan Kadr Sûresi, bu gecenin fazileti hakkında inmiştir. Gece ismini doğrudan bu sûreden almıştır. Kadr Sûresi inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân Sûresinin 3. âyetinde “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” buyurularak bu gecenin bereketli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’in Kadir gecesinde indirilmesi demek, bir defada ve toptan indirilmesi demek değildir. Kur’ân, 23 yıllık bir risâlet döneminde parça parça ve bu dönem içerisinde meydana gelen olaylarla ilintili bir şekilde tamamlanmıştır. Kur’ân’a bakıldığında uzun bir zaman sürecinde indirildiği açıkça görülecektir. Zira hem Mekke dönemine hem Medine dönemine değinen âyetler, Peygamberimiz, hanımları ve ashâbının başından geçen olaylara değinen âyetler, münafıklar ve ehl-i kitap hakkında inen âyetler, Kur’ân’nın bir defada değil de uzun bir zaman sürecinde indirildiğini açıkça göstermektedir.

Kur’ân’ın Kadir gecesinde indirilmesi hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Kimileri, Kur’ân’ın bu gecede bir defada ve toptan Levh-i Mahfuz’dan[1] dünya semâsına indirildiğini, oradan da parça parça süreç içerisinde gelişen olaylara ilişkin ihtiyaca göre Resûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Selleme indirildiğini söylerken, kimileri de bu gecede sadece gelecek seneye kadar inecek olan âyetlerin Levh-i Mahfuz’dan dünya semâsına indirildiğini, oradan da parça parça Hazreti Peygambere indirildiği görüşüne gitmişlerdir.[2]

 


[1] Levh-i Mahfûz: Bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu kitap. Bkz. TDV İslam Ansiklopedisi, Levh-i Mahfûz md.

[2] Bkz. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 10/583.

Related Articles