İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât: Dünyadan ve Dünya Ehlinden Sakınmak Mektûbât: Dünyadan ve Dünya Ehlinden Sakınmak Full view

Mektûbât: Dünyadan ve Dünya Ehlinden Sakınmak

Mektûbât: Dünyadan ve Dünya Ehlinden Sakınmak

138. Mektûb

Şeyh Bahâuddîn es-Sirhindî’ye yazılmıştır.

Dünyanın yerilmesi ve dünya ehliyle hemhal olmaktan sakın­mak gereğine dairdir.      

Aklıselim oğlum! Sakın ha (Allah Teâlâ tarafından) buğz edilmiş bu dün­yaya aldanmayasın, onu sevmeyesin ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Al­lah Teâlâ’ya yönelme fırsatını kaçırmayasın.

Neyi verip neyi elde ettiğimizi çok iyi düşünmek gerekir. Âhireti verip dün­yayı almak, halka aldanıp Allah Teâlâ’yı aramaktan geri kalmak ahmak-lığın ta kendisidir, cahilliktir. Hem dünyayı hem de ahireti elde etmeye çalış-mak ise iki zıt şeyi birleştirmek gibi mümkün olmayan bir şeydir.

Mısra:

Din ile dünya birleştirilebilseydi ne güzel olurdu!

Şimdi birbirine zıt olan bu iki şeyden dilediğini seç! Hangisini istersen nef­sini ona sat! Âhiret azabı ebedî, dünya malı ise geçicidir. Dünya, Allah Teâlâ katında sevimsiz, âhiret ise Allah Teâlâ’nın razı olduğu yerdir. [1]

Ne kadar yaşarsan yaşa bir gün mutlaka öleceksin!

Neye sarılırsan sarıl, bir gün mutlaka ayrılacaksın!

 


[1] İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri Rûhu’l-Beyân’da “De ki: dünya metâı azdır. Ahiret ise takva sahibi kimseler için daha hayırlıdır” (Nisâ sûresi, 77) âyet-i kerimesinin tefsirinde şöyle bu­yurur: Zira dünya nimetleri azdır, ahiret nimetleri çoktur. Dünya nimetleri kesintiye uğrar, ahiret nimetleri ebediyyen kesilmez. Dünya nimetleri her türlü keder, gam ve zorluk ile yoğ­rulmuştur; ahiret nimetleri ise bütün kederlerden arındırılmıştır. Dünya nimetleri şüphelidir. Çünkü dünyanın en zengini dahi yarın kendisine ne olacağını kestiremez. Ahiret nimetleri ise yakînîdir. Dolayısıyla akıl sahibi kimseye gereken; her yönüyle şerli olan dünyayı değil de her yönüyle daha hayırlı olan ahireti tercih etmesidir.” Cilt: 2, Sayfa: 240