İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Râgıp Paşa Kütüphanesi Râgıp Paşa Kütüphanesi Full view

Râgıp Paşa Kütüphanesi

Râgıp Paşa Kütüphanesi

Vakıflara ve kültür kurumlarına son derece önem gösteren ve gittiği her bölgede medreseler ve kütüphaneler imar eden Osmanlı’da devlet erkânı tarafından tesis edilen birçok kütüphane vardır. Osmanlı’da kütüphanelerin altın çağını yaşadığı ve yöneticilerin kitap koleksiyonu oluşturmayı gelenek hâline getirdiği 18. yüzyılda inşa edilen en önemli kütüphanelerden birisi Koca Ragıb Paşa’nın yaptırdığı külliye içerisinde yer alan Râgıb Paşa Kütüphanesi’dir. O asırda tesis edilmiş olan kütüphanelerden Millet (1699-1700), Atıf Efendi (1740-1741), Nuruosmaniye (1755), Hacı Selim Ağa (1782) kütüphaneleri de kütüphaneler tarihinin en önemli müesseselerindendir.

1999’daki Marmara depreminden bu yana geçici olarak kapatılan ve 2010 yılında restorasyanonuna başlanılan külliye Lâleli semti Ordu caddesinde, Aksaray’dan Beyazıt’a giderken sağ tarafta yer almaktadır. Kütüphanenin hemen girişinde, içeride kıymetli kitapların bulunduğuna atıfla Beyyine Sûresi’nin celi ta‘lîk hattıyla yazılmış üçüncü ayeti,[1] levhanın üst tarafında da madalyon içinde “Maşallah” yazısı ve 1197 (1782-1783) tarihi yer almaktadır. Bu tarih, kütüphanenin yapımından yirmi yıl sonra muhtemelen tadilat esnasında eklenmiştir. Buranın üst tarafındaki yapı sıbyan mektebi olarak hizmete açılmış, 1954 yılından itibaren İl Halk Kütüphanesine bağlı çocuk kütüphanesi olarak kullanılmıştır. Dış kısımda bulunan köprülü kapıdan içeriye girildiğinde karşıda kütüphane binası; sol tarafta arkaya doğru sırasıyla Ragıb Paşa’nın türbesi, kızı Lebibe Hanım’ın türbesi ve görevli lojmanı; sağ tarafta ise sebil ve helalar yer almaktadır.

 


[1] “Onların içerisinde dosdoğru birtakım yazılar bulunmaktadır.” Beyyine Sûresi, 98/3.