İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sualler ve Cevaplar – Mayıs 2020 Sualler ve Cevaplar Full view

Sualler ve Cevaplar

Sualler ve Cevaplar – Mayıs 2020

BİR KİMSENİN RAMAZANDA ORUCUNU KASITLI BOZMASI DURUMUNDA KEFFARET GEREKECEĞİNİN DELİLİ NEDİR?

Ramazan ayında kasıtlı olarak oruç bozmanın mukabilinde gösterilen ceza Kur’ân-ı Kerim’de Mücâdele Sûresi’nin baş taraflarında zikredilen zıhar olayının keffareti ile aynıdır. Kur’ân’da bu ceza her ne kadar zıhar fiili için zikrediliyorsa da Efendimiz zamanında meydana gelen şu olay bize kasıtlı olarak Ramazan ayında oruç bozmanın cezasının da farklı olmayacağını göstermektedir. İmam Mâlik’in ve İmam Buhârî başta olmak üzere diğer muhaddislerin (Rahimehûmullâh) rivayet ettiğine göre bir adam Ramazan ayında kasıtlı olarak orucunu bozunca Efendimiz ona bir köle azat etmesini veya iki ay peş peşe oruç tutmasını yahut da altmış fakiri doyurmasını emretmiştir. Adam buna gücünün olmadığını söyleyince Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine getirilen bir arak hurmayı ona vermiş ve “Bunu al, tasadduk et!” demiştir. Adam “ Ya Resûlellah! Ona benden daha muhtaç olan birisini bulamıyorum.” deyince Efendimiz ona: “(O halde) ye onu” buyurmuştur.

İşte bu rivayette Efendimizin Ramazan’da bozulan bir oruca mukabil olarak söylediği ceza Kur’ân’daki zıhar keffaretinin aynısıdır. Bu rivayeti nakleden İmam Muhammed de naklinin peşinde “Biz bu hükmü alıp onunla amel ederiz. Kişi Ramazan ayında kasıtlı olarak yeme, içme veya cinsel ilişki sebebiyle orucunu bozacak olursa onun yerine bir gün kaza tutması ve bir köle azad etmesi gerekir. Şayet bulamazsa iki ay oruç tutması ve şayet bunu da yapamıyorsa sadaka-i fıtırda verilen fitre miktarı ile altmış fakiri doyurması gerekir” demektedir.[1]

CÜNÜP BİR KİŞİ ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

İmsak öncesinde eşiyle birlikte olan ya da ihtilam olan (rüya görerek cinsel doyuma ulaşan) bir kişi gusül almadan oruca niyet edebilir ve orucunu tutar.

Oruçlu bir kişinin gün içerisinde rüyada cinsel doyuma ulaşması sebebiyle oruç bozulmaz.[2] Böyle bir kişi orucuna zarar vermeyecek şekilde yıkanarak guslünü alır.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz damlası orucu bozmaz. Zira göz ile dimağ arasında bir menfez/geçiş kanalı yoktur. Dolayısıyla göze damlatılan herhangi bir sıvı en direkt olarak beden içerisine ulaşamayacaktır.

Göz içi gözenekleri damlatılan sıvıyı emerek beden içerisine ulaştırsa ve hatta bunun sonucu olarak ilgili sıvının tadı boğazda hissedilse bile oruç bozulmaz.[3]


[1] Muhammed ibni Hasen eş-Şeybânî, Muvatta rivayeti, II/ 173 174 Daru’l-Kalem

[2] Bkz. “el-Fetâva’l- Hindiyye” I/200.

[3] Bkz. İbnHümam, “Şerhu Fethi’l-Kadir”, II/257. “el-Fetâva’l-Hindiyye”, I/203.