İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Allâh’a İsyân Etmenin Sonu Can Yakıcı Azâbdır Allaha İsyan Etmenin Sonu Full view

Allaha İsyan Etmenin Sonu

Allâh’a İsyân Etmenin Sonu Can Yakıcı Azâbdır

İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.[1] buyurarak, belaların sebebini de, kurtuluş yolunu da bizlere öğreten Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bize ana babamızdan çok acıdığı için asırlar öncesinden, bugün başımıza gelecekleri haber veren, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya mahlûkat adedince salat ve selam olsun.

İnsanların türlü musibetlerle imtihan edildikleri bir dönemi idrak ediyoruz. Bu dönem, belalardan en az zararla kurtulabilmemiz için tedbirlerimizi almamız; bu tür musibetler karşısında daha güçlü olabilmemiz için maddi manevi tedariklerimizi yapmamız gereken bir dönem elbette. Ancak aynı zamanda, en az tedbirler ve kurtuluş çareleri hususundaki çalışmalar kadar önemli olan başka bir vazifemiz daha var: Rabbimizin, bu belalarla insanlara verdiği mesajları düşünmek, bu belalara duçar olmamızdaki manevi sebepleri araştırmak ve çözümleri hususunda en az maddi çözümler kadar gayret sarf etmek…

Müslüman, maddi ve manevi iki kanadı bulunan kimsedir. Maneviyatı inkâr edip maddiyata dalanlar, neticede ruhsuz, anlamsız bir hayata sahip olan batı inançsızlığına sürükleneceklerdir. Aynı zamanda Rabbimizin emri doğrultusunda maddi kuvvetlere çalışmayı terk edip, manevî hayata yöneldiklerini iddia edenler de, maddi kuvvetlere sahip olan müşriklere esir olacaklardır. Binaenaleyh cemiyetimiz, maddi hususlarda da, manevi hususlarda da insanlara önder olan şahsiyetlerin fikir ve çalışmalarıyla dünya ahiret saadetine ulaşacaktır.

Yaşadığımız asra ve başımıza gelen belalara ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Dünya’nın düzeni, insanların kötü amelleri sebebiyle bozuldu. İnsanlar, kendi yaptıklarının ve yapmaları gerekirken yapmadıklarının karşılığı olarak belalara duçar oldular. İnsanların dünya ve ahiret azaplarına müstehak olmalarının bazı sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:


[1] Rum Sûresi, 41