İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîflerde Zînâ Ayet ve Hadislerde Zina Full view

Ayet ve Hadislerde Zina

Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîflerde Zînâ

Aralarında nikâh akdi bulunmayan kimselerin cinsel ilişkiye girmeleri manasına gelen zina, Rabbimizin yasaklamış olduğu en büyük günahlardan biridir. Kur’an-ı Kerim ve hadis kitapları, zinanın ne derece çirkin bir fiil olduğunu beyan eden ifadelerle doludur. Rabbimiz mütalaa edeceğimiz ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin tesirini üzerimizde halk eylesin. Bizi, evlad-u iyalimizi ve tüm Müslümanları bu çirkin fiilden ve öncülerinden muhafaza buyursun.

Zina Hakkında Bazı Ayet-i Kerimeler

Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir yoldur.[1]

Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedî kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.[2]

Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.[3]

 


[1] İsra Sûresi, 32

[2] Furkan Suresi, 68-70

[3] Mümtehine Sûresi, 12