İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Başlarken – Temmuz 2020 Başlarken - Temmuz 2020 Full view

Başlarken - Temmuz 2020

Başlarken – Temmuz 2020

ZÎNÂ

Meşru bir nikâh olmaksızın cinsler arasında kurulan cinsel ilişkiye zina denir. Zina konusu, Kur’an-ı Kerim’de altı yerde zikredilir. Zina, dünya kurulduğundan beri haram kılınmış bir cürümdür. Yine Kur’an-ı Kerim’e göre zina, insanlığı fert ve toplum olarak yozlaştıran bir illettir.

Zânîlerin halk huzurunda dövülmesi ve öldürülmesinin hikmeti, insanlara ibret olmak ve bu işe ilgi duyanları korkutup bundan vazgeçirmektir.

Çünkü dövülmek nefse ağır gelir. Halkın huzurunda dövülmek ise insanı son derece rezil duruma düşürür.

Nur sûresinin 5-7. ayet-i celileleri zinanın tespitinde esas olan delilleri verir. Zinanın ispatı dört şahitle yapılabilir. Zina yapıldığı iddiasında bulunup, bunu dört şahitle ispatlayamayanlar iftira suçu işlemiş olurlar.

Ele alınması gereken konulardan biri de eşcinsellik illetidir. Kur’an-ı Kerim’de bu illet tek kelime ile geçmekte ancak Lût (aleyhisselam)’ın kavminin kötülüklerini anlatan ayet-i celilelerden bunun çok büyük bir günah olduğu çıkarılmaktadır.

Fakihler, zinanın en kötü kısmının, evli kişinin zinası olduğunu belirtirler. İbn Kayyim bu noktayı izah ederken şöyle der:

“Bunun en kötüsü de, kişinin kendi komşusunun eşiyle zina etmesidir. Bunu yapan, komşuluk hakkı gibi bir emanete de hainlik ettiği için en alçak insan durumuna düşmüş olur. Evli bir kişinin zinası, evli olmayan yüz kişinin zinasından daha beterdir.”

Cenab-ı Hak, zinanın tüm şubelerinden, bütün müminleri muhafaza buyursun.

Selam ve dua ile…

 

İSMAİLAĞA

Related Articles