İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İstanbul (Zînâ, Lûtîlik, Sevicilik) Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi Full view

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul (Zînâ, Lûtîlik, Sevicilik) Sözleşmesi

Sözde, kadınlara ve aile içi fertlere şiddetin önlenmesi amacıyla, “Avrupa Konseyi Sözleşmesi” adıyla bilinen, “İstanbul Sözleşmesi”, 2011 yılında devreye sokulmuştur.

Sözleşmenin geneline bakıldığında insan hakları ve demokrasi gibi kavramlar ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca kadının nefsine hoş gelen, kadının ezilmişliği, korunması, özgürlük kelimeleri de sözleşmede araç olarak kullanılmıştır. Kadın profili en üste çıkarılarak, kadın-erkek arasında mutlak bir eşitlik hatta pozitif ayrımcılıkla kadının, çok daha büyük haklara sahip olduğu belgelenmektedir.

Gerçek şu ki: Allah, kadını ve erkeği yaratırken, değişik hususlarda birini diğerine üstün ve farklı yaratmıştır. Kadın ve erkek eşit değil, eşdeğerdir.

Bu sözleşmeden sonra kadının çalışması o kadar ön plana çıkarılmıştır ki, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, kadının iş hayatındaki oranı bu kadar fazla olmamıştır.

Ülkemizde kurulan, “KADEM DERNEĞİ” de, bu sözleşmenin uygulanması ve daha yasal olarak düzenlenmesi için İslâmî hassasiyeti olan kadınlar tarafından yönetilmektedir. Olay, kadın hakları üzerinden değil, insan hakları üzerinden ele alınmalıdır. Müslüman bir hanıma İslam’ın tanıdığı haklar az mı geliyor yoksa?