İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İstikamet ISTIKAMET Full view

İstikamet

İSTİKAMET

İstikamet üzere olmak, İslam’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmek, bunları, tam hakkını vererek yapmaktır.

Kur’an-ı Kerim’deki, “Öyleyse emrolunduğun gibi (istikamet üzere) dosdoğru ol! Sen ve sana tabi olanlar haddi aşmayın. Zira O, yaptıklarınızı görmektedir.”[1] ayet-i celilesinden alınan istikamet, tuğyanın yani haddi aşmanın zıddıdır.

Bu ayet-i celileye işaret buyuran Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz: “Hûd sûresi beni ihtiyarlattı.” buyurmuşlardır.

Bu yüzden istikamet ancak Allah Rasulü tarafından gereği gibi gerçekleştirilebilen bir makamdır.

İstikamet, tasavvufta keramet ile birlikte kullanılan ve kuldan beklenenin keramet değil, istikamet olduğu beyan edilen bir manadır. Nitekim Ebû Ali Cüzcanî der ki: “İstikamet sahibi ol, keramet sahibi olmaya çalışma. Çünkü kerameti isteyen nefis, istikameti isteyen ise Rabbindir!”

Cenab-ı Hak, müjde olarak buyuruyor ki: “Şayet istikamet üzere olurlarsa Biz onları rahmet suyumuzla sularız.”[2]

Selam ve dua ile…

 

İSMAİLAĞA

[1] Hûd Sûresi, 112

[2] Cin Sûresi, 16

Related Articles