İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Suâller ve Cevaplar – Temmuz 2020 Fıkhi Sualler ve Cevaplar Temmuz 2020 Full view

Fıkhi Sualler ve Cevaplar Temmuz 2020

Suâller ve Cevaplar – Temmuz 2020

DEVLET YÖNETİCİSİNİN ÖNÜNDE SECDE ETMEK VEYA YERİ ÖPMEK DOĞRU MUDUR?

Bir kimse devlet yöneticisinin, emirin veya sultanın önünde yeri öperse veya secde ederse bakılır: Şayet bunu bir selamlama kastıyla yapıyorsa tekfir edilmez. Ancak şu kadarı var ki, bu hareketiyle büyük günah işlemiş olur.[1]

HANGİ TARAFININ NECİS OLDUĞU BİLİNMEYEN HUBUBAT YIĞINI HAKKINDA NE YAPILMALIDIR?

Hububat yığının bir tarafı necis (pis) olsa ama tam olarak pislenen kısım bilinmese bu durumda o yığından bir veya iki ölçek çıkartılır ve çıkartılan yıkanır. Veyahut da hediye ve satmak gibi bir yolla o ayırdığı hububatı mülkünden çıkarır. Böylelikle geriye kalan hububat artık temiz kabul edilir.

Zira çıkarılan hububatın necaset isabet etmiş olan hububat olması muhtemeldir. Bu ihtimal ise çıkarılandan sonra geride kalan hububat yığının necasetli olduğuna dair kesin bilgiyi ortadan kaldırır.

Eşyada aslolan mübahlık olduğu kaidesince bizde geride kalan hububat yığınına temiz hükmü veririz.[2]

HARAM OLAN ŞEYLERİ MÜSLÜMAN TAŞIMAK ZORUNDA KALDIĞINDA NASIL DAVRANMALIDIR?

Mesela alkollü içecek gibi haram olan bir şeyi onu tüketmek dışında bir sebepten ötürü tutmak zorunda kalan kimse şayet onu haram ve necis olarak kabul eden bir Müslümanın tutuşu gibi tutarsa bir mahzur yoktur. Ancak onu içmeyi mubah kabul eden bir kâfir gibi tutarsa veya taşırsa bu mekruhtur.[3]

 


[1] Bkz. “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye, 18/254.

[2] Bkz. İbn Mâze, “el-Muhîtu’l-Burhânî”, 8/127.

[3] Bkz. İbn Mâze, “el-Muhîtu’l-Burhânî”, 8/123.

Related Articles