İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Ümniyye (Kuruntu – Ham Hayal – Boş Söz) UMNIYYE-MSO Full view

Ümniyye (Kuruntu – Ham Hayal – Boş Söz)

Kur’an-ı Kerim’de “Ümniyye” ifadesinin en uygun karşılığı “ham hayal” veya “ütopya” olsa gerektir.

Ütopya, tatlı yalanları acı gerçeklere tercih etmektir. Gerçeklerden kaçıp hayallere sığınmaktır. Hakikate karşı rüyayı, hayata karşı hayali tercih etmektir.

Ütopya, hayattan kaçıştır.

Ütopya, Şeytan’ın Âdem (aleyhisselam)’ı düşürdüğü “melekleşme ve ebedileşme” tuzağıdır.

Şeytan’ın Müslümanlar üzerinde uyguladığı ümniyyeden örnekler verelim:

İyi Müslüman olmayı, dertsiz, kedersiz ve tasasız bir hayata veya İslam devleti şartına bağlamak bir ümniyyedir ve Şeytan’ın tuzağına düşmektir.

Bir zenginin Allah yolunda infakta bulunmayı “Hele borcu harcı bir bitirelim.” diyerek borçsuz bir döneme ertelemesi bir ümniyyedir.

Müslümanın, kulluk borçlarını eksiksiz ifa etme işini, “Hele bir yaşımızı başımızı alalım da yaparız.” gibi aldatıcı mazeretlerle ertelemesi bir ümniyyedir.

Şayet Müslümanlar, sırf Müslüman oldukları için çalışmadan, mücadele etmeden, bedel ödemeden, dünyada başarıya, ahirette cennete ulaşacaklarını zannediyorlarsa bunun İslam’a aykırı olduğunu ve bir kuruntudan başka bir şey olmadığını Kur’an-ı Kerim çeşitli ayetlerde anlatmaktadır.

Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu