İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Zînâdan Korunma Yolları Zinadan Korunma Yolları Full view

Zinadan Korunma Yolları

Zînâdan Korunma Yolları

İslâmiyet, manevi hayatımızı tahrip edecek günahları yasakladığı gibi onlardan nasıl korunabileceğimizi de bizlere öğretmiştir. İslâm’ın tüm hükümleri, insanı manevi açıdan güçlü kılarak tuzağı zayıf olan Şeytân’a[1] galip gelmesini temin etmek içindir. Bu sebeple büyüklerimiz Kur’an-ı Kerim’i tavsif ederken “Derdiniz de devanız da ondadır” buyurmuşlardır. Yani dünyada ve ahirette her türlü başımıza dert açacak şeyleri anlatan Kur’an olduğu gibi bu gibi dertlerden nasıl korunup kurtulabileceğimizi beyan eden de yine Kur’an’dır.

Zina günahından konu açıldığında daima bu cürmün kötülükleri, dünya ve ahirette insanın başına açacağı belaları konuştuğumuz bir gerçektir. Oysa bunun yanı sıra zina günahından nasıl korunabileceğimize dair de kelam etmemiz gerektiği açıktır. Zira Kur’an-ı Kerim bize “Zinaya yaklaşmamayı” emrederken[2] bunun nasıl olması gerektiğini de dolaylı olarak diğer ayet-i celilerle beyan etmiştir. Bizler de bu yazıda Kur’an ve Sünnet ışığında meseleyi ele alarak belli maddeler zımnında zinadan nasıl korunabileceğimize değinmeye gayret edeceğiz. Zinadan korunabilmemiz için umumi manada tedbirlerimizin şunlar olduğunu söylememiz mümkündür:


[1] Nisa, 76

[2] İsra, 32