İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Kürsüsünden ismailaga-kursusunden Full view

İsmailağa Kürsüsünden

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Dîn-i Mübîn-i İslâm uyanık olmayı, aldanmamayı ve kandırılmamayı emir buyurmakta, aldanmayı en açık şekilde yasaklamaktadır. Aldatanlara, kandıranlara ve yanıltanlara karşı dikkatli olmayı emretmektedir. Nitekim Cenâb-ı Hak, bir âyet-i kerîmesinde, ﴾ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ﴿ “Dünya hayatı sizi (sakın ve sakın) aldatmasın!” buyuruyor.

Dünyanın aldatıcı bir görüntüsü, böyle bir özelliği var. Devamında da ﴾ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ ﴿ “Ve sizi sakın aldatmasın!” buyuruyor. Siz buna sakın aldanmayın. ﴾ بِاللّٰهِ ﴿ “Allâh-u Teâlâ ile…” Allâh-u Teâlâ’nın adını anarak, O’nun diniyle, kitabıyla, O’nu göstererek aldatmasın. ﴾ الْغَرُورُ ﴿ “Çok aldatan (şeytan).” Şeytan, çeşit çeşittir. Aldatan, aldatıcı, işi aldatmak olan, sizi aldatmak isteyen, Allah (celle celâluhû) ile aldatmasın.

Bu söylediklerimiz, elbette ki başka şeylerle aldatmasında sakınca yok, demek değildir. Burada mühim bir ayrıntıya dikkat çekiliyor. Başka şeyle aldanmazsınız belki ama Allah Teâlâ’yı sevdiğinizden dolayı, aldatmak isteyenler sizi O’nunla aldatmaya çalışırlar ve siz bu durumda aldanabilirsiniz. Bu aldanış, başka şeylerle olan aldanışa da benzemez. Allâh-u Teâlâ ile aldanan bir insan kendisini iyi, doğru yolda ve istikamette görür, işlerini de beğenir. Allâh-u Teâlâ’nın işleriyle uğraştığını düşünür, öyle inanır. Hâlbuki işin görünen tarafı böyle olsa da gerçek böyle değildir ve bu durum karşısında insanın uyanması ve bundan dönmesi çok zor olur.

Bu sebeple, Allâh-u Teâlâ, “Aldanmayın!” buyuruyor. Ne dünya hayatı sizi aldatsın ne de şeytan sizi Allâh-u Teâlâ’nın adıyla aldatsın. Ne dünyaya aldanın ne de çok aldatıcı olan şeytan sizi aldatmasın. Dünya aldatmasın, dünyayla aldanmayın ve Allâh-u Teâlâ ile aldatmasına da müsaade etmeyin.

Hatırlatmış olduğumuz âyet-i kerîme Kur’ân-ı Kerîm’de birkaç yerde varken artık insanlar hâlâ aldanmaya devam ediyorsa, aldatanın melun olmasının yanında aldananın da pek masum olmadığı ortaya çıkmaktadır. Biz Allâh-u Teâlâ ile aldatılma ve dünyaya aldanma işini memleketimizde de yaşadık, gördük. Aslında günümüzde de hâlen yaşamaktayız. Aldatıcının işi muhakkak ki aldatmaktır ama biz aldanmamalıyız.