İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Küçük ve Büyük Kıyamet

Kur’an-ı Kerim iyi tetkik edildiğinde görülürk ki; büyük ve genel kıyametten başka sayısız küçük kıyametler, varlıklar dünyasını doldurur.
Hayat sahnesinde her an milyonlar ve milyarca kıyamet yaşanmaktadır. Kainat bünyesinde bir hiç denecek kadar küçük bir yer tutan insan bedeninde de, her an binlerce kıyamet yaşanmaktadır.
Her varlık bir çok kıyamete sahnedir. Binlerce kıyamete sahne olan bedenimiz, bir gün büyük kürenin kıyametlerinden biri olacaktır. Kur’an-ı Kerim’in eşsiz ifadesiyle: “Yaratıcıdan başka her şey helak olacaktır.”
Toplumlarında kıyametleri vardır. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde geçen “Kıyamet” kelimesi kıyametlerin bazen kişisel, bazen de bütününü ifade eder. Bu özellikle aynı zamanda toplumun çöküşünü ifade eder.
Örneğin bir hadis-i şerifte:
“Emanetler ve görevler layık olmayanlara verildiğinde kıyameti bekle” buyrulmaktadır.
Buradaki kıyamet toplumun çöküşüdür. Çünkü emanetlerin ehil olmayan elle geçmesi toplumun yıkılma sebebidir.
İsra suresi on altıncı ayet-i celile şöyle diyor:
“Biz bir ülkeyi batırmak istediğimiz zaman onun servet ve refahla şımarmış olan kesimlerine emirler veririz. Ve olanlar, bu emirlere sırt döner, yönetimi kötülüğe alet eder. Bunun üzerine, o ülkeye batmak gerekli olur ve biz onun altını üstüne getiririz.”
Bu ayeti celile de de bir toplumsal ve sosyolojik kıyamet tablosu çizilmektedir.
Toplumu sömüren şımarmış, azmış gruplara Cenab-ı Hak fırsat veriyor, fakat onlar buna kulak asmayarak zulüm ve tahriplerine devam ediyorlar. Nihayette de o toplum hak ile yeksan oluyor.
Biz insanlar bu batışlar, değişik isimle ve tablolar halinde çaresizce seyrediyoruz. Sistemler, rejimler değişiyor. Devrimler birbirini izliyor. İmparator ve krallıklar dağılıyor ve devamla dünya haritası durmadan değişiyor. Ve bütün bu olaylar asıl kıyametlerin yaklaştığına alamet işaret fişekleridir.
Gün gelecek, bu çeşitli kıyametlere sahne olan dünyamızın, kendisi son ve ebedi kıyameti yaşayacaktır.
Selam ve dua ile.
Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu
İsmailağa Dergisi Genel Yayın Yönetmeni