İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât-ı Rabbânî: 52. Mektûb MEKTUBAT Full view

Mektûbât-ı Rabbânî: 52. Mektûb

Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Bu mektup;

Nefsi emmârenin kötü olduğu,

Özünde bulunan hastalığı,

Bu hastalığın tedavisinin nasıl olacağını açıklamayı içermektedir.

Merhamet ve şefkat duygularını içeren, bu halis ve duacı kulu şerefyap eden kıymetli kardeşimin mektubunu mütalaa şerefine nail oldum. Allah Teâlâ Hazretleri yüce ceddinizin (Ona ve ailesi üzerine duaların en üstünü selamların en mükemmeli olsun) hürmetine ecrinizi büyük eylesin, kadrinizi yüceltsin, gönlünüze genişlik verip işlerinizi asan eylesin!

İç ve dış dünyamızda onun sünnetine tabi olma hususunda Allah Teâlâ bizlere sebat ihsan eylesin! Bu duaya âmin diyen kula Allah rahmet eylesin!

Kötü arkadaş ve yoldaş hakkındaki serzenişlerimi kaleme almayı arzuladım. Kabul kulağı ile dinlemenizi umarım.

Kıymetli evladım bilmelisin ki; insanın nefs-i emmâresi makam ve liderlik tutkusu üzerine yaratılmıştır. Onun yegâne arzu ve isteği akranlarından üstün olmaktır. Ayrıca bütün mahlûkatın kendisine muhtaç olup emir ve yasaklarına boyun eğmeleridir. Oysa kendisi bir başkasına muhtaç ve mahkûm olmaktan asla hoşnut olmaz. İşte bunların hepsi nefsin ilahlık iddiasında bulunmasından, eş ve benzerden münezzeh Saltanatı Yüce Yaratıcıya kendisini ortak görmesinden başka bir şey değildir. Hatta nefis, saadetten uzak olandır, Allah ile ortak olmaya razı değildir bile. Bilakis tek hâkim olmayı ve her şeyin kendi hükmü altında olmasını arzulamaktadır.

Bir hadis-i kutside şöyle buyrulmaktadır: “Nefsine düşmanlık et, zira nefis bana (Allah’a) düşmanlık etmek üzere ayağa kalkmıştır.”

Makam, önderlik, üstünlük ve büyüklenme gibi nefsin arzularını ona vererek nefsi terbiye etmeye çalışmak hakikatte Allah düşmanlığı hususunda ona yardımcı ve destek olmaktır. Öyleyse söz konusu işin ne derece çirkin bir iş olduğu idrak edilmelidir.

Bir hadis-i kutside şöyle buyrulmaktadır: “Büyüklük benim ridam yücelik ise izârımdır. Kim bu ikisinden biri hususunda benimle mücadeleye girerse aldırış etmeden onu ateşime atarım”

Değersiz olan bu dünya Allah katında iğrenç, menfur ve lanetlenmiştir. Zira dünyanın ele geçmesi nefsin arzularının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Şüphesiz düşmana destek veren de lanet ve kovulmayı hak eder.

Hüsamettin VANLIOĞLU