İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Sılâ-İ Rahim

Sılâ-İ Rahim ÖMRÜ UZATIR

Enes İbn-i Malik’den (radıyallahu anh): Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“- Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılâ-i Rahim

yapsın.”

Rivayet edildiğine göre Ebû Hureyre (radıyallahu anh) şöyle dedi:

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini işittim:

“- Kim rızkının bol olmasına ve ömrünün uzamasına sevinirse, sılâ-i rahim

yapsın.”

SILÂ-İ RAHİM YAPANI ALLAH SEVDİRİR

İbn-i Ömer (radıyallahu anh) şöyle dedi:

“Rabbinden korkanın ve rahim sılâsını yapanın eceli geciktirilir, malı çoğaltılır

ve ehli de onu sever.”

İbn-i Ömer şöyle (radıyallahu anh) dedi:

“Rabbinden korkanın (takva sahibi olanın), sılâ-i rahmini yapanın ömrü uzatılır

ve malı çoğaltılır, ehli de onu sever.”

İYİLİK EN YAKINA, ONDAN SONRA EN YAKIN SIRASINA GÖRE YAPILMALIDIR

(Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu, El-Mıkdam İbn-i Ma’dî Kerib’in (radıyallahu anh) işittiği rivayet edilmiştir:

“- Allah, annelerinize iyilik etmenizi emrediyor, sonra annelerinize iyilik

etmenizi emrediyor; sonra babalarınıza iyilik etmenizi emrediyor. Sonra en yakın

akrabaya, ondan sonra en yakın sırasına göre iyilik etmeyi size emrediyor…”

Ebû Eyyub Süleyman (Osman İbn-i Affan’ın (radıyallahu anh) kölesi) anlatıyor:

Perşembe akşamı Cuma gecesi Ebû Hureyre (radıyallahu anh) bize geldi ve dedi ki:

“- Sılâ-i Rahmi terk eden her şahsı yanımızda bulunduğu için günah işlemekle

suçlandırıyorum (yanımızda durup günahında ısrar etmesin, sılâsını yapsın)”.

Kimse kalkmadı. Bu sözü Ebû Hureyre (radıyallahu anh) üç defa tekrarlayınca, bir genç geldi ki, iki seneden beri halasına dargın bulunuyordu. Hemen halasına gitti. Halası ona

dedi ki: “- Ey kardeşim oğlu! Seni getiren nedir?” Genç de dedi ki:

“- Ebû Hureyre’nin şunu ve şunu söylediğini işittim.”

Halası ona şöyle dedi:

“- Ebû Hureyre’ye dön ve ona sor ki, bunu sözü niçin söylemiştir?”

Ebû Hureyre (radıyallahu anh) Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in:

“- Her Perşembe akşamı-Cuma gecesinde, insanoğlunun amelleri şanı yüce ve

yüksek Allah’a arz edilir de sılâ-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez.” Buyurduğunu söyledi.

İbn-i Ömer’den (radıyallahu anh):

“- Sevabını Allah’tan umarak insanın nefsine ve ehline harcadığı şeye karşılık,

Allah muhakkak ona mükâfat verir. Önce geçimine baktığın kimseye harcayıp

işe başla. Eğer fazla (mal) varsa sırasıyla en yakına ve ondan sonraki yakına ver.

Eğer daha fazla (artan mal) olursa, dilediğine ver.”

Ali POLAT