İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

SUALLER & CEVAPLAR

KIYAMET ALAMETLERİNİN BEYAN EDİLMESİNDE HİKMET NEDİR?

Alimler katında dünya hayatını tümüyle sona erdirecek olan o muazzam kıyamet hadisesi öncesinde vuku bulacak olan birtakım alametler olduğunu beyan etmekteki hikmetin şöyle olduğu zikrediliyor;

Bu alametler sayesinde büyük sonun yaklaştığına dair insanlar uyandırılıp tövbe etmeleri, Hak’ka yönelmeleri ve nefis muhasebesi yapmalarına teşvik edilmiş olup, bununla beraber dünyadan tümüyle ayrılacakları, burada kalıcı olmadıkları ve sonsuz ahiret hayatı için hazırlık yapmaları gerektiği ikaz edilmiş olur.

 

KIYAMET GÜNÜNE VERİLEN DİĞER İSİMLER NELERDİR?

Tüm canlılar için son olacak o muazzam günün en çok dillerde dolaşan ismi tabi ki ‘kıyamet’tir. O güne özel başka isimler de vardır. Nitekim Kuran-ı Kerim’de Mevla Teâlâ hazretleri o gün için başka isimlerde kullanmıştır. İbn Kesir hazretleri kitabında kıyamet günü için seksen adet isim sayıyor. Biz burada Kuran’da geçenlerden bir kısmını zikredelim:

1) Es-Sâatu: Allah tarafından bilinen ve kararlaştırılmış olan zaman demektir.

2) El-Yevmu’l Hakk: Hak günü, doğruluk günü demektir.

3) Yevmü’l-Ma’lûm: Geleceği kararlaştırılmış belirli ve muayyen gün demektir.

4) El-Vaktü’l-Ma’lûm: Geleceği  belli  olan  Allah  katında  kararlaştırılmış  bulunan  vakit  demektir.

5) El-Yevmü’l-Mev’ûd:  Vadedilmiş,  yani  olacağına  söz  verilmiş  gün  anlamındadır.

6) El-Yevmü’l-Âhir: Son gün, dünya hayatından sonra gelecek olan hayat demektir.

7) Yevmi’d-Din: Hesap, mükafat ve ceza günü anlamı demektir.

Fatih KALENDER