İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tasavvufun İzalesini Hedeflediği Hastalık: Peşin Olan Dünyalıkları Sevmek nefsin-izalesinde- Full view

Tasavvufun İzalesini Hedeflediği Hastalık: Peşin Olan Dünyalıkları Sevmek

Dünya sevgisinin tüm hata ve günahların başı olduğunu beyan eden veciz ifade  bu meyanda söylenebilecek her şeyi ihtiva ediyor aslında. Büyük bir ahenk içinde deveran eden mevcudatta düzeni bozan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen insanoğlunun bu kusurunun altında bir tek gerçek yatıyor: Dünyayı sevmek. Hislerimiz, aklımız ve tefekkür dünyamızla daima iç içe olduğumuz eşya manevi dünyamızı imar etmediğimizde sevgisiyle kalbimize nüfuz ediyor. Zamanla eşya düşkünü olup çıkıyoruz farkına varmadan. Bahusus dünyalıkların revaçta tutulduğu ve A’dan Z’ye bütün her şeyin insanı dünya sevgisine ittiği çağımızda “eşya düşkünlüğü” merhalesinden “eşya tapıcılığı” derecesine çıkıldığı da ayrı bir hakikat olarak duruyor karşımızda.

Gördüğü, duyduğu ve hissettiği peşin şeyleri sevip talep etmek insanoğlunun vazgeçemediği bir davranıştır dünden bugüne. Allah Teâlâ “Siz dünya menfaatini istersiniz. Allah Teâlâ ise ahireti irâde buyurur.”  kavl-i şerifiyle dünyanın indellah ne kadar değersiz olduğunu anlatırken bir yandan da insanın peşin olanı arzulayıcı olma vasfına da vurgu yapıyor. “Yok, yok. Siz acele olanı seversiniz. Ve ahireti bırakıverirsiniz”  ayet-i kerimesinde ise bu hakikat daha bir aşikar şekilde çarpıveriyor gözümüze.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Hakim’de dünya hayatının değersizliği ve faniliğine vurgu yaparken ahiretin hakikiliği ve ebediliğine de atıf buyurmaktadır daima. Bu âyet-i kerimelerden birinde Allah  bizi büyük bir ticarete davet ederek şöyle buyuruyor: “Ey imân etmiş olanlar! Size bir ticaret üzerine rehberlik edeyim ki, sizi pek acılı bir azaptan kurtarır. Allah’a ve O’nun peygamberine imân edersiniz. Ve Allah’ın yolunda mallarınız ile ve nefisleriniz ile mücâhedede bulunursunuz. İşte bu, sizin için çok hayırlıdır. Eğer bilir kimseler oldu iseniz. Sizin için günahlarınızı yarlıgar ve sizi altından ırmaklar akar cennetlere ve Adn cennetlerinde tertemiz konaklara girdirir. Bu ise en büyük bir kurtuluştur. Ve kendisini sevdiğiniz bir başka (nîmet de) vardır ki, o da Allah’tan bir nusrettir ve yakın bir fetihtir ve müminleri müjdele.”

Faruk KEMALOĞLU