İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Aylık Arşiv: Temmuz 2020

Ümniyye (Kuruntu – Ham Hayal – Boş Söz)

23 Temmuz 20200

Kur’an-ı Kerim’de “Ümniyye” ifadesinin en uygun karşılığı “ham hayal” veya “ütopya” olsa gerektir. Ütopya, tatlı yalanları acı gerçeklere tercih etmektir. Gerçeklerden kaçıp hayallere sığınmaktır. Hakikate karşı rüyayı, hayata karşı hayali
Devamı

İstikamet

23 Temmuz 20200

İSTİKAMET İstikamet üzere olmak, İslam’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmek, bunları, tam hakkını vererek yapmaktır. Kur’an-ı Kerim’deki, “Öyleyse emrolunduğun gibi (istikamet üzere) dosdoğru ol! Sen ve sana tabi olanlar
Devamı

İslâm’ın Özü: Güzel Ahlâk (7)

1 Temmuz 20200

Akrabalara İyilik Etmenin Gerekliliği Bekir b. Haris (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, “Kime iyilik edeyim?” diye sordum. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Annene, babana, kız kardeşine, erkek
Devamı

Zînâdan Korunma Yolları

1 Temmuz 20200

İslâmiyet, manevi hayatımızı tahrip edecek günahları yasakladığı gibi onlardan nasıl korunabileceğimizi de bizlere öğretmiştir. İslâm’ın tüm hükümleri, insanı manevi açıdan güçlü kılarak tuzağı zayıf olan Şeytân’a[1] galip gelmesini temin etmek
Devamı

“Zînâya Yaklaşmayın” Âyeti ve Zînâya Götüren Yollar

1 Temmuz 20200

Ömer Faruk KORKMAZ Nesilleri perişan ederek toplumların ahlâkî yapısını çökerten zina cürmü, İslâm’da büyük günahlardan addedilmektedir.[1] Bu sebeple Kur’an-ı Kerim birçok âyetinde insana, hevâsına tabi olmaması gerektiğine dair ikazda bulunurken
Devamı

Zina ve Cinsel Günahların Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri

1 Temmuz 20200

“Dini yaşantısını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size (dünür olarak) gelirse kızınızı onunla evlendirin. Şayet böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne çıkar ve büyük bir fesat olur.”[1] Zina, iki insanın cinsel güdülerle
Devamı

Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîflerde Zînâ

1 Temmuz 20200

Aralarında nikâh akdi bulunmayan kimselerin cinsel ilişkiye girmeleri manasına gelen zina, Rabbimizin yasaklamış olduğu en büyük günahlardan biridir. Kur’an-ı Kerim ve hadis kitapları, zinanın ne derece çirkin bir fiil olduğunu
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 96. Mektûb

1 Temmuz 20200

Tövbeyi İhmâl Etmek Kişiyi Küfre Sürükler Muhammed Şerif’e yazılmıştır. İhmal ve ertelemenin memnu olduğuna ve onlara engel olmaya Önderine salat-u selam olsun şeriata uymaya teşvik ve emsali meselelere dairdir. Ey
Devamı

Suâller ve Cevaplar – Temmuz 2020

1 Temmuz 20200

DEVLET YÖNETİCİSİNİN ÖNÜNDE SECDE ETMEK VEYA YERİ ÖPMEK DOĞRU MUDUR? Bir kimse devlet yöneticisinin, emirin veya sultanın önünde yeri öperse veya secde ederse bakılır: Şayet bunu bir selamlama kastıyla yapıyorsa
Devamı

İstanbul (Zînâ, Lûtîlik, Sevicilik) Sözleşmesi

1 Temmuz 20200

Sözde, kadınlara ve aile içi fertlere şiddetin önlenmesi amacıyla, “Avrupa Konseyi Sözleşmesi” adıyla bilinen, “İstanbul Sözleşmesi”, 2011 yılında devreye sokulmuştur. Sözleşmenin geneline bakıldığında insan hakları ve demokrasi gibi kavramlar ön
Devamı