İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Fıkhî Sorular ve Cevaplar Dini-Sorular-ve-Cevaplar Full view

Fıkhî Sorular ve Cevaplar

Bir kimse alacağını zekâta sayabilir mi?

Alacakların zekât olarak sayılması caiz değildir. Zira zekâtın rüknü, yani olmazsa olmazı temliktir. Temlik ise mâli değeri olan herhangi bir şeyi başka bir kimseye mülk ettirmektir. Alacağın zekâta sayılmasında temlik manası olmayıp ıskat (olan borcu düşürme) manası bulunmaktadır. Iskatta zekât için şart olan temlik manası olmadığından dolayı alacağını zekâta saymakla zekât verilmiş olmaz.

Fakir, güçsüz ve zayıf insanların sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekât verilebilir mi?

Zekâtın verilmesinde temlik yani zekât alabilecek kişinin mülkiyetine geçirme şartı vardır. Dolayısıyla özel kişiliği olmayıp tüzel/manevi kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlara verilen zekatlarda şahsa mülk edindirme manası hakikaten bulunmadığından zekât verilmiş sayılmaz.

Lakin bir kimse bizzat kendisi veya vekalet verdiği kuruluş bir fakirin tedavi, ilaç vb. borçlarını ona vekaleten zekât niyetiyle verecek olurlarsa zekât yerine geçer. Ama onun izni olmadan verirlerse geçerli olmaz.

Bir kimse zekât alabilecek bir fakirin borcunu ödeyecek olsa zekât yerine geçer mi?

Bir kimse malının zekatından bir fakirin borcunu onun izniyle ödeyecek olursa zekât yerine geçer. Ancak izni olmadan ödeyecek olursa zekât yerine geçmez, sadaka olmuş olur.

Zekât vermenin belirli bir zamanı var mı?

Zekâtı eda etmekte başlangıç vakti, kişinin eline nisap miktarı kadar bir malın geçtiği zamandır. Bu ise kameri takvim olarak hesap edilmelidir. Buna zekât günü denir. Eline nisap miktarı bir mal geçen kişi zekatını bir sene geçtikten sonra hemen o gün eda etmelidir. Ancak vakti gelmeden de eda edilebilir. Günümüzde zannedildiği gibi Ramazan ayında ödeme şart değildir. Burada asıl olan kişinin nisap miktarı mala sahip olduğu gündür.

Zekât havale yoluyla verilebilir mi?

Ancak zekât bedeli, kendisine havale yapılan kişinin eline fiziki olarak geçinceye kadar zekât henüz verilmiş olmaz. Havale ulaşıp fiziki teslimat gerçekleştiği an itibarıyla zekât geçerli olur.

Asli ihtiyaçlar nelerdir?

Havâic-i asliyye (asli ihtiyaç) kişiyi helakten koruyup, hayatını idame etmesi için ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Dinen asli ihtiyaç kabul edilen şeyler; kişinin sahibi olduğu bir tane evi, ev eşyaları, bineği, giydiği elbisesi, ailesinin nafakası, hizmetçi kölesi, ehli ilim için kitapları, sanat erbabı için gerekli olan iş aletleridir.