İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hikmetli Sözler Hikmetli-Sozler Full view

Hikmetli Sözler

Kul, Allah katında en değerli insanlardan olmaya gayret gösterirken, vicdanında da insanların en şerlilerinden biri olarak telakki etmelidir.

Süfyan b. Üyeyne (Rahimehullah)

İyi yönlerinin kötü yönlerini bastırdığını gördüğünüz kardeşlerinizi iyi halleri ile anın, kötü yönlerini görmezlikten geliniz.

Seddad b. Hâkim (Rahimehullah)

Hanımı, evi, biniti ve hizmetçisi olan, hükümdarlardan sayılır.

Abdullah b. Abbas (Radıyallahü Anh)

Kişinin yumuşak huylu olup olmadığı üzerine saldıracak cahil kişilere göstereceği tepki ile anlaşılır.

Mehhül ed-Dimeşkî (Rahimehullah)

Gerçek dua günahları bırakmaktır. Günahları bırakan kişiye Allah, muradını istemeden bahşeder.

Süfyan es-Sevri (Rahimehullah)

5 şeyi yapan benimle beraberdir. Sünnet üzere yatmak, sabah ve akşam Haşr Sûresinin son üç ayetini okumak, Rûhu’l-Furkan’dan hiç olmazsa beş dakika okumak, Risale-i Kudsiyye’den bir beyit dahî olsa okumak ve Kur’ân’dan günde bir cüz okumak, hiç olmazsa yarım cüz veya beş sayfa okumak.

Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)