İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İHTİLAF VE CEDEL FARKI OGAZIYKSL Full view

İHTİLAF VE CEDEL FARKI

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin muhtelif/farklı farklı olması da Allah’ın (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için elbette ibretler vardır.”1

İhtilaf, insanlar arasında meydana gelen görüş/fikir ayrılıklarına işaret eden bir kavram olarak tarihin her döneminde tezahür eden bir gerçektir.  Aklımıza gelebilecek hemen her alanda ihtilaflar/görüş ayrılıkları, bakış farklılıkları hiç eksik olmamıştır. Esasen her bir insan hemcinslerinden farklıdır, değişik özellikler taşır. Herkesin kabiliyeti, fıtri yapısı, karakteristik özellikleri, duygu ve düşünceleri, anlayış tarzı, akıl- zekâ seviyesi birbirinden değişiktir. Bu durum dünyanın inkâr edilemez bir gerçeğidir ve hayatın devamı için de bir gerekliliktir. İnsanlardan her konuda aynı şeyleri düşünmelerini beklemek de doğru değildir. Zira herkesin her konuda mutabık olduğu bir toplumda gelişme, ilerleme olmayacağı gibi, açık ya da gizli sorunların, tıkanıklıkların meydana gelmeyeceği de söylenemez.

İslam tarihinde kutuplaşmaya yol açmayan, fikir zenginliğine katkıda bulunan farklılıklar -genel olarak- zenginlik olarak telakki edilmiştir. Mesela fıkıh alanındaki ihtilaftan meydana gelen mezhepler, sosyal hayatla irtibatlarında bu zenginliği fazlasıyla ortaya koymuş, insanların kültürüne, tarihine ve coğrafyasına özgü düşüncelerle İslam medeniyet havzasını zenginleştirmiş hatta zenginleştirdiği ölçüde kendine yer bulabilmiştir.

Söz bir emanettir, bir konuda konuşmak için o konu hakkında sadece doğru bilgiye sahip olmak yeterli değildir, uygun bir dil ve yerinde bir üslup kullanmak da ilmî ve ahlaki bir zorunluluktur. Dinî konular üzerine yeterli-yetersiz herkesin konuştuğu bir ortamda, bizi birleştirecek olan İslam’ın, bizi ayrıştıran bir kaosa dönüşmesini önlemek bütün Müslümanların üzerine bir vazifedir. Müslümanlar arasında gereksiz gerginliklere sebep olabilecek bir üslupla dini konulardaki farklı anlayışı, bakış açısını anlatmak, ortaya koymak Müslümanca bir davranış olmasa gerekir.