İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İnsanlar Arasında Müslüman ALI-POLAT Full view

İnsanlar Arasında Müslüman

İNSANLARA TATLI YÜZLÜ OLMAK

  1. Atâ‘ b. Yesâr’dan rivayet edildiğine göre şöyle anlattı: Abdullah b. Amr b. ‘Âs’a yetiştim de ona dedim ki: “Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Tevrat’ta bulunan sıfatından, (Tevrat kitabından Peygamberin tarifine dair ayetlerden) bana haber ver.” O: “Evet (anlatayım) dedi. Allah’a yemin ederim, Peygamber, Kur’ân’da mevcut bazı sıfatlarla, Tevrat’ta da vasıflanmıştır.”

(Cenab-ı Hak): “Ey Peygamber! Seni, ümmetine bir imam, bir müjdeci ve bir korkutucu gönderdik.2 Bir de (seni) ümmetler için bir koruyucu (gönderdik). Sen benim kulumsun ve Peygamber’imsin. Sana mütevekkil ismini verdim. Peygamber sert sözlü değildir, şiddet sahibi değildir, çarşılarda bağırıp çağırmaz, kötülüğü kötülükle yok etmez (kötülüğü iyilikle karşılar), ancak bağışlar ve affeder. Kendisinden önce gelen yoldan çıkmış ümmeti, Allah, kendisi ile doğrultmadıkça, Allah onun ruhunu asla almayacaktır. Ümmetin düzelmesi şöyle demeleri ile olacaktır: “Lâ İlâhe İllallah”. Bu sözle, kör gözleri, sağır kulakları ve kilitli kalpleri açacaklar.”

  1. Abdullah b. Amr’dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle dedi: Kur’an’da olan şu: “Ey Peygamber! Seni ümmetine bir imam, bir müjdeci ve bir korkutucu gönderdik”3 ayetin benzeri Tevrat’ta vardır.
  2. Muaviye’nin (Radıyallahu Anh) şöyle dediği işitilmiştir: Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bir söz işittim ki, Allah onunla bana fayda ihsan etmiştir. (Ravi diyor ki) Muaviye’yi dinledim, şöyle diyordu: Resûlullah’ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dinledim: “İnsanlardaki ayıpları araştırırsan, onları ifsat edersin” buyuruyordu: Ben, insanların ayıplarını araştırmıyorum ki, onları bozmuş olmayayım.
  3. Ebû Hureyre’nin (Radıyallahu Anh) şöyle dediği işitilmiştir: Şu iki kulağım duydu ve şu iki gözüm gördü. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her iki eliyle Hasan’ın yahut Hüseyin’in iki avucundan tuttu. -Allah’ın rahmetleri üzerlerine olsun- Onun ayağı Peygamber’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (mübarek) ayağı üzerindeydi. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle diyordu: “Çık!” Çocuk ayaklarını Peygamber’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) göğsüne koyuncaya kadar çıktı. Sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Ağzını aç!” dedi. Sonra çocuğu öptü ve ondan sonra dedi ki: “Allah’ım, bunu sev, çünkü ben bunu seviyorum.”