İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Kürsüsünden ismailaga-kursusunden Full view

İsmailağa Kürsüsünden

Ey Müslümanlar!  Resûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Mescid-i Aksâ’dan yükseltiliyor. Bir binanın üst katına çıkmak isteseniz ne yaparsınız? Ya merdiveniyle ya asansörüyle çıkarsınız. Peki Resûlüllah’ı (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah Teâlâ göklere çıkarttı. Peki bunu nasıl yaptı? Mescid-i Haram’dan değil Mescid-i Aksâ’dan çıkarttı. Yükseliş illâ ordan mı olmalıydı? Cenâb-ı Hakk dileseydi Mescid-i Haram’dan çıkartamaz mıydı? Allah Teâlâ her şeye kâdirdir. Ama habîbini Mescid-i Haram’dan yükseltmedi, Mescid-i Aksâ’dan yükseltti. Bunun hikmeti nedir? Ayetin devamında لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَاۜ ona ayetlerimizden gösterelim diye buyuruluyor. Allah Teâlâ’nın âyetlerini, hikmetlerini görmesi için kâinatın efendisi (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) o muhteşem yolculuğa çıkartılıyor. İşin burasında biraz düşünmek lazım. Öncelikle şunu görmeli ki; demek ki bir bereket olması için hareket olması lazım. Yani yattığımız yerden fütuhât olmaz. Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Mekke’yi fethetmek için Medîne’ye hareket ediyor. Medine’ye sefer yapıyor oradan Mekke’yi fethediyor. Sultan Fâtih İstanbul’u Edirne’den almıyor. Edirne’den İstanbul’un surlarının önüne geliyor ve buradaki ölüm kalım savaşı neticesinde alıyor. Hatta ondan evvel İstanbul’u fethedebilmesi için evvelâ Balkanlar’a açılıyor ve Kosova’ya kadar hatta Bosna Hersek’e kadar uzanıyor. Böylece çeşitli tedârik yolları oluşturuyor. Ondan sonra İstanbul’u alıyor.

Cemaati Müslimîn! Hareket olmadan bereket olmaz. Yan gelip yattığımız yerden hiçbir şey olmaz. Sadece tembellik olur, olduğunuz yerden saymak olur. İllâ bedenen ve rûhen seyr ve sülûk yapmak lazımdır.  İsrâ hadisesi Rasûlüllah’ı (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ferahlatmıştır. Bundan dolayı Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) “Seyahat edin sıhhat bulun ferahlarsınız” buyuruyor. İsrâ biraz onu tesellî için yapılıyor. Ama dikkat ederseniz Kâinatın Efendisi (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) nereden mescidden alınıyor ve başka bir mescide götürülüyor. Yani bir balık düşünün. Balık denizde devamlı dolaşır ama sudan dışarı çıkarsa felaketi olur. Bir Müslümanın bundan ibret alması lazımdır. Yani Müslüman hareket etmeli ama bir mescitten başka bir mescite gitmeli. Biz şimdi mescidden, medreseden çıkıp isyan meclislerini, isyan eden insanların civarında duruyoruz. Kâinatın Efendisi’nden (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ibret alalım. Bulunduğu yer mescid, vardığı yer de mescid. O rotadan hiç çıkmıyor çünkü Allah’ın kuluna Allah’ın evi yakışır.