İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tüm Senenin Özü: Kadir Gecesi SULEYMAN-TINAZTEPE Full view

Tüm Senenin Özü: Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, fazileti havsalaların alamayacağı bir gecedir. Allah Teâlâ bu geceye öyle büyük bir anlam atfeder ki tek bir gecede bin yılın amelinden daha fazla ecir hasıl olabilir. Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bir mecliste Ben-î İsrailden Âbid isminde bir zattan bahseder.[1] Bu zat bin ay boyunca gecesi ibadetle gündüzü oruç ve savaşla geçmiş bir zattır. Bu esnada ayet vahyolunur:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.[2]

Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bu zattan bahsederken ümmetinin ömürlerinin kısa olmasından kederlendi. Bunun üzerine Allah Teâlâ Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’i bu ayeti ile müjdeledi.

Rablerinin Emriyle İnenler

Kadir Gecesi’nin bir başka vakıası ise meleklerin inmesidir. Allah Teâlâ sûrenin devamında:

تَنَزَّلُ الْـمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

Melekler de Rûh (diye adlandırılan Cebrâîl (Aleyhisselâm)) da (o geceden bir dahaki seneye kadar takdir edilmiş olan) her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner.

Tefsir âlimleri, ayette bahsedilen melekler ile alakalı ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak cumhurun üzere olduğu görüşe göre bunlar meleklerden bir guruptur. Ruh ise Cibrîl Emindir. Zira başka bir ayette Cibril (aleyhisselam) ruh ismiyle isimlendirilmektedir.[3]

Allah Teâlâ dünya üzerinde bir halife yaratacağını beyan ettikten sonra melekler bu konu hakkında şüphelerini dile getirmişlerdi. Yeryüzünde kan dökecek bir kavim yaratılmasına dair suallerini dile getirince Allah Teâlâ onlara “ben bilirim, siz bilmezsiniz” buyurmuştur. Bir rivayete göre Allah Teâlâ’nın meleklere, yeryüzüne inmelerini emretmesinin sebebi, olayların zannettiklerinin hilafının gerçekleştiğini, kullarının taat üzere olduğunu göstermekti.[4] İbn Abbâs (radıyallahu anh)’dan gelen rivayete göre ise Allah Teâlâ’nın bir sonraki seneye kadar takdir ettiği işler ile emrolunarak inerler.[5]

[1] Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Kadir Suresi, 3. ayet tefsirinde.

[2] Kadir Sûresi, 3.

[3] Şu‘ara Sûresi, 193.

[4] Hâzin, Lubâbu’t-Te’vîl, Kadir Sûresi, 4. ayetin tefsirinde.

[5] Kurtubi, el-Câmî‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, Kadir Sûresi, 4. ayetin tefsirinde.