İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Editörün Yazısı

Ey kardeşler!
Cenab-ı Hak, güzel ölümle ölmeyi, şehit olarak ona kavuşmayı başaranlara, hem dünyada şerefli bir hayat, hem de ahirette ebedî
nimetler bahşeder. Bizleri zelil düşüren acizlik, ancak dünyayı sevmekten ve ölümü çirkin karşılamamızdan doğmaktadır.
Kendimizi büyük cihadlar için hazırlamalıyız. Ölümü ve şehadeti kalpten istemeliyiz ki, bize ebedi hayat bahşedilsin!
İyi bilelim ki, ölüm mutlaka gerçekleşecektir. Ve tek bir defa olacaktır. Şayet Allah yolunda ölebilirsek; Nebilerle, Sıddıklarla haşrolacağımızı unutmayalım!

Dostlar!
Azmimiz, bizden önce bu yolda yürüyüp İslâm uğrunda ölenlerin azminden daha az olmasın. Gevşeklik, uyuşukluk göstermeyelim. Korkak, pısırık, dünyacı olmayalım. Hayat iman ve cihad, Alnımızın yazısı! Gözlerimde bu hırsı, Kamçılayan bir arzu. Sana olan son çağrı,
Ey şehid… Ey şehid.
Selâm ve dua ile.

HEYET