İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Mevlânâ Ali Rızâ Bezzâz (Kuddise Sirruhû)

30 Haziran 20190

Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin otuz dördüncü altın halkası Mevlânâ Ali Rıza Bezzâz (kuddise sirruhû) hazretleridir. Kumaş ticaretiyle uğraştığı için kendisine “Bezzâz” denilmiştir. Yaşadığı dönem, Osmanlı’nın son zamanları ve harplerle dolu bir
Devamı

Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû)

2 Mayıs 20190

مصطفى عصمت غريب الله بودر     فيض جارى قطب اهل الله بودر Mustafa İsmet Garibullah budur Feyz-i cârî kutb-i ehlullâh budur.1[1] Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin otuz ikinci altın halkası hidâyet ve irfan sahibi,
Devamı

Mevlânâ Selmân-ı Fârisî (radıyallâhu anh)

3 Nisan 20190

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) üçüncü altın halkası Mevlânâ Selmân-ı Fârisî (radıyallâhu anh) hazretleridir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem)’in ashabının en güzide şahsiyetlerindendir. Defalarca onun övgüsüne nâil olmuş, İslâm tarihinde çok
Devamı

Mevlânâ Kâsım B. Muhammed B. Ebûbekir (radıyallâhu anh)

1 Mart 20190

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) dördüncü altın halkası Mevlânâ Kâsım b. Muhammed (radıyallâhu anh) Hazretleridir. Hazreti Ebûbekir’in (radıyallâhu anh) torunu olup, Tâbiîn’in en büyük isimlerinden, Medineli meşhur yedi fakihten biridir.1 Mevlânâ
Devamı

Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu and)

1 Şubat 20190

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) beşinci altın halkası Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu anh) hazretleridir. Kendisi Ehl-i Beyt’ten olup nesebi baba tarafından Hazreti Ali (radıyallâhu anh)’a, anne tarafından ise Hazreti Ebûbekir (radıyallâhu
Devamı

Mevlânâ Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruhû)

1 Aralık 20180

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) altıncı altın halkası Mevlânâ Bâyezîd-i Bestâmî1 (kuddise sirruhû) hazretleridir. Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruhû) hazretlerinin tasavvufta nisbeti üveysî yolla Cafer-i Sâdık (radıyallahu anh) hazretlerindendir. Kendisinden sonra da
Devamı

Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû)

1 Kasım 20180

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) yedinci altın halkası Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) hazretleridir. Zamanının kutbu olan Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) herkesin kendisine müracaat ettiği bir zattı. Dört bir yandan insanlar
Devamı

Mevlânâ Ebû Ali Fâremedi (kuddise sirruhû)

1 Eylül 20180

Nakşibendiyye silsilesinin sekizinci altın halkası olan Mevlânâ Ebû Ali Fâremedî (kuddise sirruhû) 401 (m. 1010/11) yılında Tûs1 yakınındaki Fârmed köyünde dünyaya geldi. Adı Fazl b. Muhammed’dir. Kendisi evliyâullâhın en büyüklerindendi.
Devamı

Mevlânâ Yusuf Hemedânî (kuddise sirruhû)

1 Ağustos 20180

Tam adı Ebû Yakûb Yusuf b. Eyyûb b. Yusuf b. Hüseyin Bûzencirdî Hemedânî olan Yusuf Hemedânî (kuddise sirruhû), Silsile-i Nakşibendiyye-i Aliyye’nin dokuzuncu halkasıdır. Hicrî 440 yılı Safer Ayı’nda Pazartesi günü
Devamı

Mevlânâ Muhammed Hâlid Ziyâuddîn (kuddise sirruhû)

2 Temmuz 20180

Ehlullâh, aşk Kâbe’sine doğru yol alan bir kafiledir. O kafileye kumandanlık edenler de Nakşîlerdir. Onlar, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sâf u pâk kalbine gelen suyun aktığı gönüllerin sahipleridir.
Devamı