İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Mevlânâ Ali Rızâ Bezzâz (Kuddise Sirruhû)

30 Haziran 20190

Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin otuz dördüncü altın halkası Mevlânâ Ali Rıza Bezzâz (kuddise sirruhû) hazretleridir. Kumaş ticaretiyle uğraştığı için kendisine “Bezzâz” denilmiştir. Yaşadığı dönem, Osmanlı’nın son zamanları ve harplerle dolu bir
Devamı

Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû)

2 Mayıs 20190

مصطفى عصمت غريب الله بودر     فيض جارى قطب اهل الله بودر Mustafa İsmet Garibullah budur Feyz-i cârî kutb-i ehlullâh budur.1[1] Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin otuz ikinci altın halkası hidâyet ve irfan sahibi,
Devamı

Mevlânâ Selmân-ı Fârisî (radıyallâhu anh)

3 Nisan 20190

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) üçüncü altın halkası Mevlânâ Selmân-ı Fârisî (radıyallâhu anh) hazretleridir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem)’in ashabının en güzide şahsiyetlerindendir. Defalarca onun övgüsüne nâil olmuş, İslâm tarihinde çok
Devamı

Mevlânâ Kâsım B. Muhammed B. Ebûbekir (radıyallâhu anh)

1 Mart 20190

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) dördüncü altın halkası Mevlânâ Kâsım b. Muhammed (radıyallâhu anh) Hazretleridir. Hazreti Ebûbekir’in (radıyallâhu anh) torunu olup, Tâbiîn’in en büyük isimlerinden, Medineli meşhur yedi fakihten biridir.1 Mevlânâ
Devamı

Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu and)

1 Şubat 20190

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) beşinci altın halkası Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu anh) hazretleridir. Kendisi Ehl-i Beyt’ten olup nesebi baba tarafından Hazreti Ali (radıyallâhu anh)’a, anne tarafından ise Hazreti Ebûbekir (radıyallâhu
Devamı

Mevlânâ Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruhû)

1 Aralık 20180

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) altıncı altın halkası Mevlânâ Bâyezîd-i Bestâmî1 (kuddise sirruhû) hazretleridir. Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruhû) hazretlerinin tasavvufta nisbeti üveysî yolla Cafer-i Sâdık (radıyallahu anh) hazretlerindendir. Kendisinden sonra da
Devamı

Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû)

1 Kasım 20180

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) yedinci altın halkası Mevlânâ Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) hazretleridir. Zamanının kutbu olan Ebu’l-Hasan Harakânî (kuddise sirruhû) herkesin kendisine müracaat ettiği bir zattı. Dört bir yandan insanlar
Devamı

Usûlü’d-Da’ve (Davet Esasları)

1 Ağustos 20180

Davet, Allah Teâlâ’nın dini İslâm’a çağırmaktır. İslâm, haddizatında davetin mevzusu ve hakikatidir. Müslümanlığın yayılması davet faaliyetlerine bağlı olduğundan İslâm dinine “davet dini” de denmiştir. Bu dinin ilk davetçisi olan Resûl-i
Devamı

Mevlânâ Hâlid’in Eserleri

2 Temmuz 20180

Mevlânâ Hâlid (kuddise sirruhû) Farsça, Arapça ve Kürtçe olmak üzere onlarca eser telif etmiştir. Bunlardan bir kısmı neşredilmiş, bir kısmı da tahkikli bir şekilde neşredilmeyi beklemektedir. Çoğu günümüze ulaşan eserleri
Devamı

İmam-ı Rabbânî Ahmed El-Fârûkî Es-Serhendi (kuddise sirruhû)

8 Haziran 20180

Silsile-i Tarîkat-ı Nakşibendiyye “aktâb gülşeni”nin bir kutbu da hakîkat rumuzlarının kâşifi, evliyanın önderi, ilâhî feyizler masdarı, muhakkık ulemanın umdesi, ilâhî ilimler hazinesi, ulaşanların gavsı, ariflerin kutbu, velâyet-i Muhammediyye’nin burhanı, Şerîat-ı
Devamı