İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Faruk Kemaloğlu"

Râbıtâ-İ Şerîfe Pek Mühim Ve Büyük Bir Yoldur

31 Ağustos 20200

Soru: Bugün bazı çevrelerin rabıtanın nefsi terbiye etmede çok fazla bir etkisinin olmadığını dillendirdiklerini görüyoruz. Bu konuda ne söylersiniz? Cevap: Vesîlelerin büyüklüğü maksudun büyüklüğüne nispetledir. Buna göre, varmak istediğiniz maksut
Devamı

Tasavvufun İzalesini Hedeflediği Hastalık: Peşin Olan Dünyalıkları Sevmek

5 Ağustos 20200

Dünya sevgisinin tüm hata ve günahların başı olduğunu beyan eden veciz ifade  bu meyanda söylenebilecek her şeyi ihtiva ediyor aslında. Büyük bir ahenk içinde deveran eden mevcudatta düzeni bozan ve
Devamı

Allâh Dostlarına Düşmanlık Etmenin Akıbeti

1 Mayıs 20200

Kur’an-ı Kerim’in “hakiki manada iman edip takva olanlar”[1] şeklinde nitelediği kullar olan evliyaullah, husûsî bir velilik mertebesini haiz olduklarından dolayı Allah katında diğer kullardan ayrıcalıklıdırlar. Bu ayrıcalık bizatihi Kur’an tarafından
Devamı

Tasavvufun Gayesi Nedir

21 Nisan 20200

Soru: Her ilmin başlangıcında ifade edilen gayesi ve faidesi vardır. Tasavvufu da müstakil bir ilim olarak kabul ettiğimize göre gayesinin ne olduğu şeklindeki soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Cevap: Soruda ifade edildiği
Devamı

Velî Kulda Bulunan Vasıflar Nelerdir?

1 Şubat 20200

Soru: Veli olan bir kulu sair kullardan ayıran vasıflar nelerdir? Cevap:  Velinin ne anlama geldiği veya veli kulun kim olduğu sorularına da ışık tutacak olan bu sualin cevabını el-Lekkânî’nin Cevhere’si
Devamı

Velî Kime Denir?

1 Aralık 20190

Soru: Veli kime denir? Günümüzde bu ifadenin çok rahat bir şekilde herkes için kullanıldığını görüyoruz? Velinin bir tarifi var mıdır? Cevap: Veli kelimesi lügavî anlamı itibarıyla yardım eden, koruyup gözeten
Devamı

Tayy-i Zaman ve Tayy-i Mekan Var mıdır?

1 Kasım 20190

Soru: Tasavvuf konuları içinde en çok dikkatimi çekenlerden biri de tayy-i zaman ve tayy-i mekân konusudur.  Tasavvuf kaynakları buna yer veriyorlar. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Cevap: Soruyu cevaplandırmaya
Devamı

Şeyhe Biât Etmek Bid’ât midir?

1 Ekim 20190

Tasavvuf meselelerinin çok konuşulanlarından biri de “Şeyhe biat etmenin bidat olup olmadığı”dır. Tasavvufla ilgili konu açıldığında meselelere direkt inkâr tavrıyla yaklaşan selefi kesimin “kesinlikle bidattir” şeklindeki peşin hükmü, bu mevzuya
Devamı

Hanefî Mezhebine Göre Tevessül Câiz Değil mi?

1 Eylül 20190

Öncelikle meselemizi daha anlaşılır kılma adına fıkıh kitaplarımızda geçen o ifadeleri nakledelim: Tatarhâniye’de el Münteka’ya nisbet edilerek Ebû Yûsuf’tan o da Ebû Hânife’den rivayet ediyor: Hiçbir kimse için Allah (celle
Devamı

Bir Tarîkatın Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız?

1 Ağustos 20190

Tasavvuf ve tarikat, şeriata bağlı ve muvafık olduğu müddetçe müstakim ve makbuldürler. Nitekim tasavvuf büyükleri, tarikat ve hakikatin, şeriatın iki hizmetçisi olduğunu söylemişlerdir.[1] Buna göre tarikat ve hakikat, şeriata merbut
Devamı