İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Mal Canın Yongası, Zekât Malın Sigortası

2 Mayıs 20190

“Verdiğin zekât, kesene bekçilik yapar, onu korur!” 1[1] İnsanların hayata bakışı, dünya hayatının ve eşyanın hakikatinin ne olduğu hakkındaki görüşleri, olayları değerlendirmeleri, ölçüleri farklı farklıdır. Bu ölçüler ile Yüce Rabbimizin
Devamı

Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi Hazretlerinin Şehadetlerinin Sene-i Devriyesi

2 Mayıs 20190

28 Şubat zulmünün sürdüğü zamanlarda, Müslüman Anadolu halkının üzerine çöken o karabasanlı günlerde,İslam düşmanlarının ‘irticanın merkezi’ kabul ettikleri İsmailağa Camii içerisinde katledildi Hızır Efendi. 17 Mayıs 1998 tarihinde, damadı olduğu
Devamı

İslam’ın Adaleti: Zekât

2 Mayıs 20190

Bütün hamdler, zekâtı Müminlerin mallarını temizlemek için vesile kılıp bir takım beşeri ideolojiler gibi ne zenginlere zenginliklerini kaybettirecek kadar çok; ne de fakirlere temel ihtiyaçlarını gideremeyecekleri az bir miktar takdir
Devamı

Zekâtın Terk Edilmesi ve Neticeleri

2 Mayıs 20190

Bizleri, malımızın sadece kırkta birini infak etmemiz suretiyle1[1] “Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!”2[2] ayet-i kerimesinin tehdidinden kurtaran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. İslam şeriatının
Devamı

Mi’rac Hadisesinin Sü’butu ve Şüphelerin Def’i

2 Mayıs 20190

İsmailağa Ulema Heyeti Allah ’nun, nübüvvetinin doğruluğuna delalet eden bir mu’cize olarak1[1] Hz. Peygamber r’e ihsan buyurup onu sair peygamberlere üstün kıldığı2[2] “İsrâ ve Mi’raç” hadisesi, Kur’an-ı Hakim’de İsrâ kısmıyla
Devamı

Hulefâ-i Râşidîn Devrinde Zekât

2 Mayıs 20190

Dost ve arkadaş anlamlarına gelen “ashâb” kelimesi, manasını Sahâbe-i Kirâm’da ve husûsan Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer’de (radıyallahu anhüma) bulur. Peygamber Efendimiz’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) dünya hayatında sürekli
Devamı

Tek Bir Tuşla Geçmişi Silebilir miyiz?

3 Nisan 20190

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ “Her ne şey ki imkândır, muhakkak imtihandır” Bütün hamd ve şükürlerimiz, samimi nasuh bir tövbe ile tövbe eden kullarının tüm yanlış geçmişini silen Yüce Mevlamıza, en
Devamı

Sosyal Medya Dindarlığı

3 Nisan 20190

Teknoloji ve bilim çağı olarak tanımlanan milâdî 21. asır, insanın her geçen dönem tekâmül ettiği ve gelinen dönemde mükemmelleştiği anlayışına sahip olan zihniyetin yön verdiği bir asır. Müslümanlar da hayat
Devamı

Sosyal Medyanın Toplumsal Etkileri

3 Nisan 20190

Bismillâhirrahmânirrahîm. Toplum, insan gibi canlıdır. Zira toplumu oluşturan birey, insandır. İnsanın gelişimi ve değişimi gibi olgular toplum için de geçerlidir. İnsanın birtakım iç ve dış etkenlerden tesirlenmesi gibi toplum da
Devamı

Ceplerimizdeki Tehlike Akıllı Telefonlar

2 Nisan 20190

Alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, Âline ve Ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Rabbimiz (celle celalühü) bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler!
Devamı