İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

DİN İSTİSMARININ TARİHÇESİ (Mehmet Kösece)

2 Haziran 20210

İstismar kelimesi aslında “semeresini almak” şeklinde günlük hayatta da kullandığımız, “bir şeyin meyvesini toplamak” ya da “neticesini elde etmek” anlamlarını ifade ederken başvurduğumuz, “S-m-r” kökünden türemiş Arapça bir kelimedir.  Zamanla
Devamı

Sılâ-İ Rahim

31 Ağustos 20200

Sılâ-İ Rahim ÖMRÜ UZATIR Enes İbn-i Malik’den (radıyallahu anh): Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “- Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılâ-i Rahim yapsın.” Rivayet edildiğine
Devamı

Râbıtâ-İ Şerîfe Pek Mühim Ve Büyük Bir Yoldur

31 Ağustos 20200

Soru: Bugün bazı çevrelerin rabıtanın nefsi terbiye etmede çok fazla bir etkisinin olmadığını dillendirdiklerini görüyoruz. Bu konuda ne söylersiniz? Cevap: Vesîlelerin büyüklüğü maksudun büyüklüğüne nispetledir. Buna göre, varmak istediğiniz maksut
Devamı

Kur’an’ Da Kıyamet Alametleri Yok Mudur?

31 Ağustos 20200

 Ansızın Gelecek Kıyametin Alametleri mi Olurmuş?      “Onlar (inkârcılar ve münafıklar) kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar! İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. Kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları
Devamı

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselam) Meselesi ve İnkârının Hükmü

31 Ağustos 20200

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselam) Meselesi ve İnkârının Hükmü İsa (aleyhisselam)’ın kıyamet alâmetlerinden birinin tahakkuku olarak[1] yeryüzüne ineceği birçok Kur’an âyetinin beyânı ve hadis-i şeriflerin sarih ifadeleriyle sabit bir hakikattir. Kendilerini diğer
Devamı

Kıyametin Büyük Alametlerinden; Deccalin Zuhuru

31 Ağustos 20200

Asırlar boyu çeşitli imtihan vesileleriyle Mevla Teâlâ müminlerin inançlarındaki sadakatini sınamıştır. Nitekim yüce rabbimiz şöyle buyuruyor; Allah mü’minleri bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir, nihayet murdarı temizden ayıracak…[1] Kimi zaman müminler
Devamı

Kişinin Ölümü Kendi Kıyametidir

31 Ağustos 20200

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Kim ölürse kıyameti kopmuş demektir”[1] şeklindeki ifadelerine binaen kişinin ölümü küçük kıyamet olarak isimlendirilmiştir. Nitekim Tekvir suresi 1-14. ayet-i kerimelerde zikri geçen kıyamet alametleri ulema
Devamı

Şehid Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi’yi Rahmetle Yâdediyoruz

31 Ağustos 20200

Şehid Bayram Hocamızın Şehâdet Hâdisesi İsmailağa Câmiası, 1998 senesi 17 Mayıs sabahı elim bir hâdise ile sarsılmıştı. Efendi Hazretlerimizin damadı Hızır Ali Muradoğlu hocamız imam-hatiplik vazifesini ifa ettikleri Çukurbostan Camii’nde,
Devamı

Nefsin Kötü Huyları

5 Ağustos 20200

İnsana, nefsini kötü huylarından arındırmakla, meleklerden bile üstün olabilme kabiliyeti bahşeden Allah’ın ismiyle başlarım. İnsanın, nefsini terbiye ile ulaşabileceği en üstün mertebesini yaşantısıyla gösteren Efendimize ve onun terbiyesinden geçip, peygamberlerden
Devamı

Kur’ân-I Kerîm Ve Sünnet-İ Seniyye’de Nefs

5 Ağustos 20200

Şu varlık âleminin en kıymetli mensubu ilâhî vahye muhâtab olan insanoğludur. Yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanında belâ ve musibetleri de beraberinde getirir. İnsan kimi zaman korkuyla, açlıkla, canıyla
Devamı