İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Gündem"
  • (Page 24)

Birlik Ruhu

1 Eylül 20160

Hamd, darbelerin mahzun bıraktığı minarelerden, minarelerin kurtuluş nidasıyla durdurduğu darbelere bizleri kavuşturan, Mü’minlerin yardımcısı, her şeyden Yüce olan Allah-u Azîmüşşan’a olsun! Salat ve Selam 15 Temmuz gecesi, bu ümmetin kahraman
Devamı

Şehadet Gazilik ve Ribat

1 Eylül 20160

Bismillahirrahmanirrahim Allah’ın selamı rahmeti bereketi, Peygamber Efendimiz’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Salâtı, vatan için millet için şehit olan, gazi olan ve ribat noktasında nöbet tutan kardeşlerimizin üzerine olsun. Allâh’a hamdü
Devamı

Seküler Anlayışın Anadolu Seferi

3 Ağustos 20160

İnsanlık tarihi içerisinde, bu tarihin akışını değiştiren pek çok dalgalanma söz konusu olmuştur. Bu dalgalanma ve keskin dönüşümler, aile gibi çekirdeğini oluşturan müesseseler başta olmak üzere, insanî kurumların tamamının teşekkülünde
Devamı

Nevzuhur Fetvâların Amacı Dünya’yı Fıkhîleştirmek mi? Fıkhı Dünyevîleştirmek mi?

3 Ağustos 20160

Fıkhı; “Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir”1 diye tarif eder İmâm-ı Âzâm. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyler ifadesi insan fiillerinin dünyevî ve uhrevî olarak neyi tahsil edip etmediğiyle
Devamı

Modern Dünyanın Genleşen İhtiyaç Tasavvuru

3 Ağustos 20160

İnsan beden ve ruhtan mürekkep hâdis bir varlık olması sebebiyle kuşkusuz zahiren ve batınen bir takım eşyaya muhtaçtır. Mahlûkiyyeti haysiyetiyle de bu ihtiyaç hali hep daim olacaktır. Bugün itibariyle modern
Devamı

Dünyevîleşme ve Müslüman Hayatına Tesiri

3 Ağustos 20160

Allah’a kendini teslim etmiş demek olan Müslüman’ın dünyaya bakışı nasıl olmalıdır? Cemiyetteki birçok sıkıntılarımız bu temel düsturu tam manasıyla bilmediğimizden/inanmadığımızdan kaynaklanmaktadır. Müslümanın hayatında dünyanın sadece bir araç olduğu, hedef/maksat olmadığı
Devamı

Türkiye Hainlere Geçit Vermedi

3 Ağustos 20160

Mahmut Şevket USTAOSMANOĞLU Türkiye çok büyük bir felaketten kurtuldu. Milletimizin basireti, insanlarımızın cesareti, ödediği bedel bir Kurtuluş Savaşı hükmündedir. Türkiye’ye yönelik son ve en şiddetli saldırı önlendi. Bu kesinlikle çokuluslu
Devamı

Vaktin İhyâsı Üzerine

2 Temmuz 20160

Allah (Celle Celâlühû), zamanın önemine atıfta bulunurcasına; namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetleri vakit ile sınırlandırmış ve zaman ile insanın mükellef olduğu ibadetlerin ayrılmaz bir bütün olduklarına işarette bulunmuştur.
Devamı

Ömrü Muhafaza Etmek ve Allâh’a Karşı Asilikle Vakit Geçirmekten Sakınmak

2 Temmuz 20160

Ömür ve zaman Allâh-u Te’âlâ tarafından kendisine ibâdet etmek ve rızâsını kazanmak için kullarına verilen en büyük nîmetlerindendir. İmam Buhârî Sahih’inde Abdullah ibni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan şu Hadîs-i Şerîfi rivâyet
Devamı

Âyet ve Hadislerde İnsanoğlunun Yaratılış Gâyesi

2 Temmuz 20160

Cinlerin yeryüzünde fesat çıkarmalarının akabinde insanoğlunu yaratan Allâh-u Te’âlâ ona sayısız nimetler bahşetmiştir. Âyet-i kerîmede “Allâh’ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız o nimetleri sayıp bitiremezsiniz” buyurulmaktadır.