İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Hüsamettin Vanlıoğlu"

DERVİŞLERİ SEVMEK

31 Ağustos 20200

cilt 74. Mektup, Mirza Bedi’uzzamân’a gönderilmiştir. Dervişlere olan muhabbet ve teveccühünüzü içeren hoş bir üslup ile ka­leme aldığınız değerli notunuz ulaştı. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Al­lah Teâlâ’ya hamdolsun. Dervişlere duyulan
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 52. Mektûb

5 Ağustos 20200

Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Nefsi emmârenin kötü olduğu, Özünde bulunan hastalığı, Bu hastalığın tedavisinin nasıl olacağını açıklamayı içermektedir. Merhamet ve şefkat duygularını içeren, bu halis ve
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 96. Mektûb

1 Temmuz 20200

Tövbeyi İhmâl Etmek Kişiyi Küfre Sürükler Muhammed Şerif’e yazılmıştır. İhmal ve ertelemenin memnu olduğuna ve onlara engel olmaya Önderine salat-u selam olsun şeriata uymaya teşvik ve emsali meselelere dairdir. Ey
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 64. Mektûb

4 Haziran 20200

Seyyid Nakip Şeyh Ferid’e gönderilmiştir. ü Cismanî ve ruhanî lezzet ve elemin izahına ü Cismani acı ve belalara tahammül etmeye ve emsal konulara da­irdir.[1] Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ
Devamı

Mektûbât: Dünyadan ve Dünya Ehlinden Sakınmak

1 Mayıs 20200

138. Mektûb Şeyh Bahâuddîn es-Sirhindî’ye yazılmıştır. Dünyanın yerilmesi ve dünya ehliyle hemhal olmaktan sakın­mak gereğine dairdir.       Aklıselim oğlum! Sakın ha (Allah Teâlâ tarafından) buğz edilmiş bu dün­yaya aldanmayasın, onu
Devamı

Mektûbât: İlim Ehlinin Fazîleti

21 Nisan 20200

Mektûbât-ı Rabbânî, 48. Mektûb Aynı zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup; Şeriat-ı Ğarrâ’nın hamilleri olan âlim ve talebelere karşı saygılı olmaya dairdir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah
Devamı

Mektûbât: Ehl-i İslâm’ın İzzeti

1 Mart 20200

Bir önceki zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup; Ehli İslam’ın zayıf kalmasını, kâfirlerin üstünlük sağlamasını şikâyet etmeye ve devlet büyüklerinin dini yayıp Müslümanlara des­tek olmaları hususunda teşvik
Devamı

Mektûbat 26. Mektûb: Mukarreb ve Ebrar Kullar

1 Şubat 20200

26. Mektup[1] Âlim Şeyh Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Şevk halinin mukarreb kullarda bulunmayacağının, bunun sadece ebrar kullara mahsus olduğunun, Ve bu makama münasip birtakım bilgilerin beyanı hakkındadır. Allah
Devamı

Efendi Hazretlermizin Kâfirlere Benzememe Husûsundaki Hassâsiyetleri

1 Ocak 20200

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Bizi yoktan var edip, hidayet yollarını önümüze seren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili habibi Muhammed Mustafa’ya mahlûkatın nefesleri adedince salat ve
Devamı

Mektûbat 16. Mektûb: Terakkî ve Nuzül

1 Ocak 20200

Bu mektup; Yükseliş-iniş hallerini ve başka sırları beyan hakkındadır. İmâm-ı Rabbânî bu mektubu da muazzam şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Bu, taliplerin en değersizinden arzuhaldir. Mevlâna Alauddin iltifatlarla dolu mektubunuzu ulaştırdı.
Devamı