İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Hüsamettin Vanlıoğlu"

Mektûbât: Ehl-i İslâm’ın İzzeti

1 Mart 20200

Bir önceki zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup; Ehli İslam’ın zayıf kalmasını, kâfirlerin üstünlük sağlamasını şikâyet etmeye ve devlet büyüklerinin dini yayıp Müslümanlara des­tek olmaları hususunda teşvik
Devamı

Mektûbat 26. Mektûb: Mukarreb ve Ebrar Kullar

1 Şubat 20200

26. Mektup[1] Âlim Şeyh Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Şevk halinin mukarreb kullarda bulunmayacağının, bunun sadece ebrar kullara mahsus olduğunun, Ve bu makama münasip birtakım bilgilerin beyanı hakkındadır. Allah
Devamı

Efendi Hazretlermizin Kâfirlere Benzememe Husûsundaki Hassâsiyetleri

1 Ocak 20200

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Bizi yoktan var edip, hidayet yollarını önümüze seren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili habibi Muhammed Mustafa’ya mahlûkatın nefesleri adedince salat ve
Devamı

Mektûbat 16. Mektûb: Terakkî ve Nuzül

1 Ocak 20200

Bu mektup; Yükseliş-iniş hallerini ve başka sırları beyan hakkındadır. İmâm-ı Rabbânî bu mektubu da muazzam şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Bu, taliplerin en değersizinden arzuhaldir. Mevlâna Alauddin iltifatlarla dolu mektubunuzu ulaştırdı.
Devamı

Mektûbât 31. Mektûb: Allâh Te’âlâ’nın Zâtî Yakınlığı

1 Aralık 20190

Bu mektup; Tevhid-i vücûdî’nin hakikatinin zuhuru, Allah Teâlâ’nın zâtî yakınlığı ve beraberliği, Bu makamın geçilmesi ve bu minvalde bazı suâl-cevapların beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî bu mektubu, Şeyh Sûfî’ye göndermiştir. Allah
Devamı

Mektûbât 24. Mektûb: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

1 Kasım 20190

Mektup[1] Muhammed Kılıç Han’a gönderilmiştir. Bu mektup; Sofinin kâin-bâin oluşunun, Kalbin taallukunun birden fazla şeye olamayacağının, Sofide muhabbet-i zatiyye zahir olduğunda O’na duyulan sevginin O’ndan gelen lezzet ve elemi eşit
Devamı

Nuzül Makâmı – 9. Mektûb

1 Ekim 20190

Bu mektup; ü Nüzûl (menevi terakkiyat yaptıktan sonra geri dönüş) makamına münasip hallerden bahseder. Şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Geri kalmış, yüzü kara, çirkin huylu, hali-vaktiyle aldanmış, vuslata ve kemâle ermeye
Devamı

Sahâbe-i Kirâmın Kemâlâtı

1 Eylül 20190

Bir iltifat olarak göndermiş olduğunuz mektup ulaştı. Hamd ve minnet,  bizim gibi uzakta kalmış kimseleri unutturmayan ve sonradan hatırlanmayla da olsa yâd edilenlere katan Allah Sübhanehu’ya mahsustur. Mısra: Bırakın bizi,
Devamı

Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye

2 Mayıs 20190

4 Mektup Bu mektup; mübarek Ramazan ayının faziletleri, Ve hakikat-i Muhammediyye’nin1[1] ne olduğunun beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî (k.s) bu mektubu değerli şeyhine yazmıştır. En hakir hizmetçinin arzuhalidir… Gerçekten uzun zaman
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’den Yol, Alimlerin Yoludur

2 Nisan 20190

Kulların en küçüğü Ahmet’in arzuhali… Sahv haline çıkartılıp bekâ ile şereflendirilmemden sonra, feyiz yoluyla bilinenden farklı garip ve bilinmeyen birtakım bilgiler, art arda ve sürekli olarak bana akmaya başladı. Bunların
Devamı