İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Hüsamettin Vanlıoğlu"
  • (Page 2)

Mektûbât 31. Mektûb: Allâh Te’âlâ’nın Zâtî Yakınlığı

1 Aralık 20190

Bu mektup; Tevhid-i vücûdî’nin hakikatinin zuhuru, Allah Teâlâ’nın zâtî yakınlığı ve beraberliği, Bu makamın geçilmesi ve bu minvalde bazı suâl-cevapların beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî bu mektubu, Şeyh Sûfî’ye göndermiştir. Allah
Devamı

Mektûbât 24. Mektûb: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

1 Kasım 20190

Mektup[1] Muhammed Kılıç Han’a gönderilmiştir. Bu mektup; Sofinin kâin-bâin oluşunun, Kalbin taallukunun birden fazla şeye olamayacağının, Sofide muhabbet-i zatiyye zahir olduğunda O’na duyulan sevginin O’ndan gelen lezzet ve elemi eşit
Devamı

Nuzül Makâmı – 9. Mektûb

1 Ekim 20190

Bu mektup; ü Nüzûl (menevi terakkiyat yaptıktan sonra geri dönüş) makamına münasip hallerden bahseder. Şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Geri kalmış, yüzü kara, çirkin huylu, hali-vaktiyle aldanmış, vuslata ve kemâle ermeye
Devamı

Sahâbe-i Kirâmın Kemâlâtı

1 Eylül 20190

Bir iltifat olarak göndermiş olduğunuz mektup ulaştı. Hamd ve minnet,  bizim gibi uzakta kalmış kimseleri unutturmayan ve sonradan hatırlanmayla da olsa yâd edilenlere katan Allah Sübhanehu’ya mahsustur. Mısra: Bırakın bizi,
Devamı

Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye

2 Mayıs 20190

4 Mektup Bu mektup; mübarek Ramazan ayının faziletleri, Ve hakikat-i Muhammediyye’nin1[1] ne olduğunun beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî (k.s) bu mektubu değerli şeyhine yazmıştır. En hakir hizmetçinin arzuhalidir… Gerçekten uzun zaman
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’den Yol, Alimlerin Yoludur

2 Nisan 20190

Kulların en küçüğü Ahmet’in arzuhali… Sahv haline çıkartılıp bekâ ile şereflendirilmemden sonra, feyiz yoluyla bilinenden farklı garip ve bilinmeyen birtakım bilgiler, art arda ve sürekli olarak bana akmaya başladı. Bunların
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’den Tarikat Şeriatın Yardımcısıdır

1 Mart 20190

41. Mektup Şeyh Derviş’e gönderilmiştir. Bu mektup; Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem)’in sünnetine tâbi olmaya teşvik, Tarikat ve hakikatin şeriatın tamamlayıcısı olduklarına ve emsali konulara dairdir. Noksan sıfatlardan münezzeh
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’den Velâyet Mertebeleri

1 Şubat 20190

Samimiyet dolu mektubunuz bu zayıf kula ulaştı. Allah Sübhanehu ve Teâlâ, göz kaymasından beri kılınmış beşerin efendisi –Ona ve ailesine salâtların en faziletlisi, selâmların en kâmili olsun- hürmetine mükâfatlarınızı yükseltsin,
Devamı

Mektübât-ı Rabbânî’den Kulluğun Zirvesi: Mutlak Fena

2 Ocak 20190

Kulların en düşük mertebesindeki Ahmet’in arzuhâli… Her bakımdan irşat edici olan Allah Teâlâ sizin yüksek teveccühleriniz vesilesiyle2 bana cezbe ve sülük yoluyla yetişme şerefini bahşetti. Beni, celal ve cemal sıfatlarıyla
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’den Mü’min Kâfire Benzemez!

1 Aralık 20180

Allah Sübhanehu bizi ve sizi, siyah-beyaz tüm insanlığın efendisi hürmetine halden yoksun olan sözden ve amellerden beri (uzak) olan ilimden kurtarsın! Onun ve âlinin üzerine salâtların en faziletlisi ve selâmların
Devamı